Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 1-2 (30-31) 2016

Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній ішемії як альтернатива ампутації
Автори: Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Машура В.В., Пекарь М.І. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях
Автори: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Буднік Д.Ю. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір терміну каротидної ендартеректомії  у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії
Автори: Кополовець І.І. - Клініка судинної хірургії, Cхідно-Словацький інститут серцево-судинних хвороб «VÚSCH», Університет П.Й. Шафарика, медичний факультет, м. Кошице, Словаччина; Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультрасонографічна діагностика та моніторинг лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок
Автори: Василюк С.М., Клим’юк В.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка безпосередніх і віддалених результатів преперитонеальних пластик у лікуванні пахвинних гриж
Автори: Клименко В.М., Клименко А.В., Білай А.І. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Радикальное хирургическое лечение больших солитарных кист печени
Автори: Лупальцов В.И. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейронавігація в лікуванні абсцесів головного мозку
Автори: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Пластика обширных ран стоп мегалоскутами на суральной артерии с использованием Рropeller-техники
Автори: Самойленко Г.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения иммунофлазида в комплексном лечении различных форм герпесвирусных инфекций у детей с врожденными пороками кишечной трубки
Автори: Веселый С.В., Климанский Р.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна корекція травм сечоводу при гінекологічних операціях
Автори: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Слободянюк Є.М.(3), Фуксзон О.С.(1), Мех В.А.(3) - (1) Міський урологічний центр, Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна; (2) Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна; (3) Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика та фактори ризику післяопераційних жовчотеч
Автори: Волченко І.В. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика гострого біліарного панкреатиту
Автори: Василюк С.М., Іванина В.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль лапароскопической контактной термометрии в диагностике интерстициального панкреатита
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості фетальної адаптації при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту
Автори: Ольшевська О.В., Ольшевський В.С. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфоанатомическое обоснование раннего удержания мочи после выполнения радикальной простатэктомии
Автори: Серняк Ю.П.(1), Фуксзон А.С.(1), Рощин Ю.В.(2), Литвинов А.И.(1), Дядык Е.А.(3), Бургело Е.В., Фролов А.С.(1) - (1) Городской урологический центр, Александровская клиническая больница, г. Киев, Украина; (2) Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; (3) Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Успішне лікування тяжкого ускладненого холангіту з використанням регіонарної антибактеріальної терапії (випадок із практики)
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Бровко О.В., Алімов К.П., Гуль О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Міська клінічна лікарня, м. Кривий Ріг, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов
Автори: Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця