Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 4 (35) 2017

Александр Алексеевич Шалимов —  хирург, ученый, учитель…
Автори: Лупальцов В.И.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Сторінки пам'яті
Резекция воротной вены  в лечении перихилярной холангиокарциномы
Автори: Котенко О.Г., Попов А.О., Гриненко А.В., Гусев А.В., Григорян М.С., Федоров Д.А., Коршак А.А., Остапишен А.Н., Минич А.А.
ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Damage Control Surgery в хирургии ожогов при комбинированных огнестрельных повреждениях
Автори: Самойленко Г.Е., Кондратенко П.Г., Жариков С.О., Андреев О.В., Синепупов Д.Н.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные методы диагностики и подходы к хирургическому лечению синдрома Мириззи
Автори: Запорожченко Б.С., Бондарец Д.А., Бородаев И.Е., Качанов В.Н., Муравьев П.Т., Зубков О.Б., Горбунов А.А.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
Одесский областной клинический медицинский центр, г. Одесса, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність раннього операційного втручання при гострому біліарному панкреатиті
Автори: Василюк С.М., Іванина В.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Органосберегающие операции в лечении доброкачественных опухолей надпочечников
Автори: Кутовой А.Б., Жмуренко Э.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Причини, шляхи поширення та діагностичні помилки у хворих із низхідним гнійним медіастинітом
Автори: Шевчук І.М., Сніжко С.С., Шевчук М.Г.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Характер змін окремих імунологічних показників у хворих на гострий панкреатит
Автори: Десятерик В.І.(1), Крикун М.С.(1), Мальцев Д.В.(2), Солонько І.І.
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Інститут експериментальної і клінічної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Екстракраніальні артеріовенозні мальформації  в дітей: особливості клінічного перебігу, діагностики й лікування
Автори: Бензар І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Еволюція хірургічної та лікувальної тактики  при великих гемангіомах у дітей
Автори: Рибальченко В.Ф.(1), Рибальченко І.Г.(2), Демиденко Ю.Г.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості змін показників клітинної  та гуморальної ланок системного імунітету  у хворих на гострий пієлонефрит
Автори: Федорук О.С., Візнюк В.В., Степан В.Т., Ілюк І.І., Владиченко К.А.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика и лечение острой задержки мочеиспускания у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы
Автори: Криштопа М.В., Рощин Ю.В., Ткаченко С.В., Слободенюк Е.Н., Мех В.А.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурные особенности капсулы инородного тела в динамике заживления при разных видах ран у экспериментальных животных
Автори: Губина-Вакулик Г.И.(1), Негодуйко В.В.(2), Михайлусов Р.Н.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет МОН Украины, г. Харьков, Украина
(2) — Военно-медицинский клинический центр Северного региона МО Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості діагностики та лікування травм артерій у дітей
Автори: Петров В.Ф.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
«Портфолио» — ступень профессионального усовершенствования практического врача-неонатолога на этапе обучения в клинической ординатуре
Автори: Самойленко И.Г., Кривошеева В.В., Жигаль Ю.В., Михайлова О.С.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Медична освіта