Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 3 (18) 2012

Гідроторакс – предиктор важкості протікання гострого панкреатиту
Автори: В.І. Русин, С.С. Філіп, Ужгородський національний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Профілактика і лікування ішемічних уражень кишечника   при його вродженій обструктивній патології у дітей
Автори: О.Д. Фофанов, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості проведення ендоскопічних досліджень, шлунково-кишкового тракту у хірургічних хворих та шляхи його оптимізації
Автори: А.Д. Квіт1, Л.М. Когут2, М.Є. Артюшенко2, 1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Львів
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гепато-ренальна дисфункція на грунті інтоксикаційного синдрому у хворих з гострою спайковою кишковою непрохідністю, поєднаною з вентральною грижею
Автори: С.М. Василюк, В.М. Галюк, В.В. Іванина, М.І. Яворський, В.М. Клим’юк, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическая коррекция и профилактика   послеоперационных осложнений болезни Гиршпрунга у взрослых
Автори: М.М. Мирзахмедов, Республиканский научный центр колопроктологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективи застосування нових похідних піримідину   при нозокоміальних інфекціях, викликаних грамнегативними мікроорганізмами
Автори: О.М. Щербак, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, П.С. Русак, О.В. Менкус, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика ранних послеоперационных осложнений при герниопластике послеоперационных вентральных грыж
Автори: Р.В. Бондарев1, А.Л. Чибисов1, А.А. Орехов1, Л.П. Чибисов2, 1 ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 2 Городская клиническая больница № 4, Киев
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Патоморфологическое обоснование применения   переменного электромагнитного поля   при лечении некротической формы рожи
Автори: П.Г. Кондратенко, В.В. Соболев, Д.В. Соболев, З.С. Мамисашвили, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Значение иммунокоррекции в комплексной терапии бронхолегочных осложнений у больных с черепно-мозговой травмой
Автори: И.Ш. Магеррамбейли, А.Д. Абдуллаев, В.С. Мирзоева, Т.Б. Керимова, Э.Р. Кулиев, Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Агрессивный фиброматоз у детей
Автори: И.П. Журило1, В.К. Литовка2, В.Н. Грона1, И.Н. Иноземцев2, С.В. Веселый1, К.В. Латышов1, А.Ю. Гунькин2, Е.В. Литовка2, 1 Донецкий национальній медицинский университет им. М.Горького, 2 Областная детская клиническая больница, Донецк
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности развития и профилактика осложнений плановой пульмонэктомии у больных раком легких в зависимости   от функционального состояния респираторной системы
Автори: Ю.А. Винник1, А.Ю. Гаврилов2, 1 Харьковская медицинская академия последипломного образования, 2 Харьковский областной клинический онкологический центр
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Паллиативное комбинированное лечение больных   раком желудка с метастазами в печень
Автори: А.В. Сидюк, Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Липогенные опухоли внутренней локализации у детей
Автори: В.К. Литовка2, И.П. Журило1, Г.А. Сопов1, К.В. Латышов1, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 2 Областная детская клиническая больница, Донецк
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
зміни імунного стану постраждалих з посттравматичним остеомієлітом довгих кісток кінцівок в процесі комплексного лікування
Автори: К.А. Бодаченко, НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Циторедуктивні оперативні втручання в лікуванні розповсюдженого раку яєчників
Автори: М.Г. Гнатюк, Ю.П. Петрук, М.В. Лянскорунський, С.І. Райчук, Старокостянтинівська центральна районна лікарня, Старокостянтинів, Хмельницька область
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Инородное тело прямой кишки
Автори: В.А. Голев, С.В. Андриенко, Ю.Г. Луценко, Центральная районная больница, Ясиноватая, Донецкая область
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Ущемлённая грыжа рихтера параумбиликального троакарного доступа после видеолапароскопической холецистэктомии
Автори: А.В. Капшитарь, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай злокачественной нейрогенной опухоли   брыжейки толстой кишки у ребёнка
Автори: И.П. Журило, В.К. Литовка, А.Ю. Гунькин, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Лапароскопічне лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей
Автори: А.Г. Запорожченко, Дніпропетровська державна медична академія
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Хирургическое лечение рака лёгкого
Автори: А.П. Колесник, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение новообразований проксимального отдела внепеченочных желчных протоков
Автори: Э.М. Курбанова, Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные проблемы лечения гнойного артрита голеностопного сустава и возможные пути их оптимизации
Автори: А.А. Щадько, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця