Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 55, №1, 2021

Рівень гастроінтестинальних гормонів та їх динаміка на фоні замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит і цукровий діабет 2 типу
Автори: Сірчак Є.С., Барані В.Є., Петричко О.І., Рего О.Ю.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні постковідного й медикаментозного ураження печінки
Автори: Степанов Ю.М., Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Попок Д.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка стану гемостазу у хворих з поєднаним перебігом цирозу печінки та фібриляцією передсердь
Автори: Байло А.Є., Шипулін В.П., Чернявський В.В., Парунян Л.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємний вплив стану клітинної ланки імунітету, цитокінової регуляції та порушень кишкової мікробіоти на процеси фіброзування при хронічних дифузних захворюваннях печінки
Автори: Діденко В.І., Татарчук О.М., Зигало Е.В., Коненко І.С., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль пробіотиків у корекції кишкового дисбіозу при функціональних захворюваннях кишечника
Автори: Ткач С.М.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна корекція неспроможності фізіологічної кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми
Автори: Шевченко Б.Ф., Пролом Н.В., Бабій О.М., Зеленюк О.В., Тарабаров С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Overlap-синдром хвороби Вільсона й неалкогольної жирової хвороби печінки: чи можливе співіснування (клінічний випадок та огляд літератури)
Автори: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Завгородня О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Позакишкові прояви як клінічні маски запальних захворювань кишечника
Автори: Нечипуренко Т.Б.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
IgG4 як діагностичний критерій при запальних захворюваннях кишечника (огляд літератури)
Автори: Степанов Ю.М., Тарасова Т.С., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Як долали епідемії наші попередники
Автори: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини