Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія"

Про видання

Головний редактор - Степанов Степанов Юрій Миронович

д.м.н., професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», член-кореспондент НАМН України, Дніпро, Україна.

Відповідальний секретар:

  • Завгородня Н.Ю., к.м.н., старший дослідник, завідувачка відділу дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна.

Засновано: 1969

Періодичність виходу: 4 раза на рік..

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20330-10130ПР від 22.08.2013.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 24.09.2020 р. № 1188. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна): 86164.

ISSN 2308-2097 (print)
ISSN 2518-7880 (online)