Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 2 (33) 2017

Кількісна оцінка результатів лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени
Автори: Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М., Бойко С.О.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаимосвязь фиброза и гипоксии поджелудочной железы в патогенезе хронического панкреатита
Автори: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Владимирская Т.Э., Швед И.А., ­Вижинис Е.И., Орловский Ю.Н., Макки М.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультразвукові зміни при варикозній хворобі нижніх кінцівок на фоні дисплазії сполучної тканини
Автори: Дзюбановський І.Я.(1), Продан А.М.(1), Пятночкa О.З.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська комунальна міська лікарня, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение рака желудка: возможности прогнозирования выживаемости на современном этапе
Автори: Киркилевский С.И.(1), Лурин А.Г.(3), Дубинина В.Г.(2), Лукьянчук О.В.(2, 3), Машуков А.А.(1-3), Биленко А.А.(2), Згура А.Н.(3), Мерлич С.В.(3), Рациборский Д.В.(3), Максимовский В.Е.(2), Шилин И.В.(3), Осадчий Д.Н.(2)
(1) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — КУ «Одесский областной онкологический диспансер», г. Одесса, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомаркери запалення при третинному перитоніті
Автори: Матвійчук О.Б.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка результатів хірургічного лікування та якості життя пацієнтів із післяопераційними вентральними грижами і супутнім ожирінням після виконання різних типів герніопластик
Автори: Дзюбановський І.Я., П’ятночка В.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Функціональні можливості гіпофізарно-наднирникової системи у роділь з поєднаною прееклампсією
Автори: Ольшевська О.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультразвуковые аспекты в диагностике осложненных форм острого панкреатита
Автори: Яремчук А.М., Жариков С.О., Пицентий Е.С., Девнозашвили М.Э.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Перебіг гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки
Автори: Ольшевський В.С.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Етіологія та патогенез спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)
Автори: Веселий С.В., Нгуєн Н., Кліманський Р.П.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные виды лечения больных хронической венозной недостаточностью, осложненной трофическими язвами  (обзор литературы)
Автори: Лупальцов В.И., Китченко С.С.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Хондросаркома грудини. Резекція грудини з пластикою дефекту титановою сіткою.  Рідкісний випадок із практики
Автори: Гіпп І.Г.(1, 2), Гриньків Т.М.(2), Орищин І.Я.(2), Милян Ю.П.(1, 2)
(1) — Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівський державний онкологічний лікувально-діагностичний центр, м. Львів, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Використання графів логічної структури  при підготовці студентами теми  «Лістерії. Лабораторна діагностика»
Автори: Боєва С.С., Ананьєва М.М., Слюсарев О.А.
Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології у взаємозв’язку з організацією навчання з анатомії людини
Автори: Гусєв В.М., Дубіна С.О., Хапченкова Д.С., Бондаренко С.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування інтерактивних методів навчання у вивченні медичної паразитології
Автори: Сєрих Н.О., Волкова О.М.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця