Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 6 (495) 2014

Про підходи до лікування артеріальної гіпертензії та здійснення нагляду за безпекою та ефективністю антигіпертензивних лікарських засобів (за результатами селекторної наради МОЗ України, що відбулася 14.02.2014 р.)
Authors: Нетяженко В.З., Матюха Л.Ф., Нагорна О.О., Матвєєва О.В., Ліщишина О.М., Думенко Т.М., Зіменковський А.Б. - Міністерство охорони здоров’я України; ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Стратегия и тактика ноотропной и вазотропной фармакотерапии в восстановительном периоде инсульта
Authors: Бурчинский С.Г. – ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Информация и дезинформация в медицинской науке. Как отделить зерна от плевел?
Authors: Берсенев В.А. - директор Института проблем боли, г. Киев
Sections: Medical forums
Нанообъекты как новая биологическая угроза
Authors: Супотницкий М.В. - г. Москва, Россия
Sections: Specialist manual
Медичні сюжети й образи у фронтовому фольклорі періоду Великої Вітчизняної війни
Authors: Заблоцька К.В. - кандидат історичних наук, доцент, м. Київ
Sections: Нistory of medicine
Імунологічні основи вакцинації
Authors: Чернишова Л.І., Волоха А.П., Лапій Ф.І. - НМАПО імені П.Л. Шупіка, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Тактика ведения пациентов с неполным ответом на терапию ингибиторами протонной помпы
Authors: Peter J. Kahrilas, M.D. - профессор, Кафедра гастроэнтерологии и гепатологии, медицинский факультет Северо-Западного университета Фейнберг, Чикаго, Иллинойс, США; Guy Boeckxstaens, M.D. - профессор, Отделение гастроэнтерологии, Научно-исследовательский центр трансляционных исследований ­заболеваний желудочно-кишечного тракта (TARGID), Университетская клиника Левена, Католический университет Левена, Левен, Бельгия; Andre J.P.M. Smout, M.D. - профессор, Отделение гастроэнтерологии и гепатологии, Академический медицинский центр, Амстердам, ­Нидерланды
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Clinical researches
Коментар спеціаліста щодо Клінічних рекомендацій з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року
Authors: В.М. Коваленко, Ю.М. Сіренко – Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», м. Київ
Sections: Specialist manual
Заключение
Authors: Ион Деген - д.м.н., профессор
Sections: Specialist manual