Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 2 (11) 2011

Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки
Автори: В.І. Русин, Є.С. Сірчак, О.І. Петричко, М.М. Івачевський - Ужгородський національний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікування пацієнтів із холедохолітіазом і супровідними ендокринними розладами
Автори: М.П. Павловський, О.М. Сироїд, В.І. Коломійцев - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна тактика у хворих з гігантськими дефектами черевної стінки
Автори: Л.С. Білянський, І.М. Тодуров, С.В. Косюхно, О.В. Перехрестенко - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Київ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Позволяет ли пересмотр классификации Атланты (1992) изменять решения в отношении диагностической и лечебной тактики при остром панкреатите?
Автори: И.А. Криворучко, Н.В. Красносельский, А.В. Сивожелезов, С.Н. Тесленко - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние торакальной эпидуральной аналгезии на переносимость энтерального зондового питания после гастроинтестинальных операций
Автори: А.Л. Потапов - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Комбинированные операции по поводу ректо-вагинальных и ректо-везикальных свищей при местно-раcпространенном раке прямой кишки
Автори: В.В. Бойко, И.В. Криворотько - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности профилактики и лечения дисфункции печени и почек при остром панкреатите
Автори: М.Д. Дибиров, М.В. Костюченко, Ю.И. Рамазанова, Р.М. Габибов, Р.Р. Нухов, А.А. Ашимова - Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту
Автори: О.М. Литвиненко, І.В. Гомоляко, А.C. Калюжка - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі
Автори: Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин, Я.З. Патер - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности инструментального этапа комплексной диагностики обтурационной желтухи и острого холангита
Автори: В.Б. Борисенко, К.А. Крамаренко, А.Я. Бардюк - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лапароскопическая герниопластика в лечении сложных и рецидивных паховых грыж
Автори: М.Е. Ничитайло, И.И. Булик - Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження накопичення розчину тріомбрасту в ділянці кишкового анастомозу після його селективного внутрішньоартеріального введення
Автори: М.І. Бурковський, І.П. Марцинковський, В.В. Гонтар, Н.А. Верба - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Військовий медично-клінічний центр Центрального регіону, Вінниця
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація вибору способу герніопластики пахових гриж
Автори: С.М. Піотрович, М.І. Тутченко, О.В. Васильчук, І.В. Клюзко - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Київський міський центр хірургії гриж живота
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Аероіонна діагностика патології підшлункової залози у сполученні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Автори: Ю.І. Решетілов, С.М. Дмитрієва, О.Ф. Цаприка - Запорізька медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці
Автори: В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, З.З. Парацій, В.І. Семіног, О.В. Шуляренко - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка швидкості загоєння ран у хворих на синдром діабетичної стопи під впливом електричного поля постійного струму
Автори: С.О. Якобчук, А.Г. Іфтодій, О.Б. Колотило, О.Б. Русак - Буковинський державний медичний університет, Чернівці
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Выбор оптимального эндоскопического хирургического вмешательства при различных локализациях псевдокист поджелудочной железы
Автори: Б.С. Запорожченко, О.Б. Зубков, В.Г. Шевченко, А.Ю. Корытная - Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Обґрунтування застосування черезшкірних пункційних втручань під ультразвуковим контролем при обтураційній жовтяниці
Автори: П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, М.Л. Смирнов - Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, О.М. Мельник - Військовий медичний клінічний центр західного регіону, Львів
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив інтраопераційної ультрасонографії на методику оперативної корекції при обструктивній жовтяниці непухлинного генезу
Автори: А.І. Годлевський, А.В. Фуніков, С.Д, Хіміч, С.І. Саволюк, О.А. Ярмак, А.П. Превар - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічне лікування хворих на важкі форми гострого панкреатиту: aналіз результатів та фактори прогнозу
Автори: В.О. Сипливий, В.І. Робак, Г.Д. Петренко, К.В. Конь, Д.В. Євтушенко - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби
Автори: О.Л. Ковальчук, Т.В. Романюк, Д.Б. Фіра, В.В. Мельничук - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Этапное хирургическое лечение больных некротическим панкреатитом в фазе гнойных осложнений
Автори: В.В. Бойко, А.М. Тищенко, Ю.В. Иванова, Е.В. Мушенко, Р.М. Смачило, Н.Н. Брицкая, А.Н. Кудревич - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Новий спосіб хірургічного лікування кили Гілмора
Автори: І.Д. Герич, І.В. Стояновський, Г.І. Герич, О.М. Чемерис - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
До питання хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту
Автори: О.Є. Каніковський, О.А. Жупанов, В.В. Мосьондз, А.І. Кусьпісь - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лазер-індукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози
Автори: В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, О.І. Карел - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности иммунореактивности в раннем посттравматическом периоде у больных различного возраста с поражением органов пищеварительного тракта
Автори: Е.М. Климова, П.Н. Замятин, Т.И. Кордон, Л.А. Дроздов, Ю.В. Калашникова - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка стану хворих на великі післяопераційні вентральні грижі з супутньою патологією до операції
Автори: А.В. Бондаренко, П.Ф. Гюльмамедов - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір методів хірургічного лікування хворих на ускладнену стенозом пептичну виразку
Автори: О.В. Косинський - Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Предоперационная коррекция механической желтухи у больных с холедохолитиазом
Автори: Я.С. Березницкий, Н.А. Яльченко, С.С. Маловик - Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение синтетических материалов для пластики послеоперационных вентральных грыж
Автори: Н.Г. Кулиева - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості діагностики та хірургічної тактики при атипових формах холедохолітіазу
Автори: В.В. Петрушенко, Т.А. Кадощук, С.І. Андросов, І.В. Павлик, В.А. Рауцкіс, С.С. Стукан - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Рентгенэндоваскулярный гемостаз в комплексе хирургического лечения гастродуоденальных кровотечений язвенного генеза
Автори: В.Г. Дуденко, Н.А. Сыкал, В.П. Коноз - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
О рецидивах после паховой герниопластики по способу Lichtenstein I
Автори: В.В. Жебровский, В.В. Кисляков, С.Н. Воровский - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом
Автори: М.В. Безручко, C.В. Малик, С.П. Кравченко, О.С. Осіпов, О.М. Кузьменко - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Выбор метода лечения псевдокист поджелудочной железы
Автори: Н.Н. Милица, В.Б. Козлов, И.Н. Ангеловский, Н.Д. Постоленко, К.Н. Милица, В.В. Солдусова - Запорожской медицинской академии последипломного образования
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Мини-инвазивные методы лечения больных с циррозом печени, осложненном кровотечением
Автори: Ю.В. Грубник, В.Ю. Грубник, В.А. Фоменко, И.В. Московченко - Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Современный подход к медикаментозной профилактике рецидива кровотечения из острых гастродуоденальных язв
Автори: В.И. Никольский, К.И. Сергацкий, А.В. Климашевич - Медицинский институт Пензенского государственного университета, Пенза, Россия
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация тактики лечения больных тотально-субтотальным панкреонекрозом
Автори: И.Е. Верхулецкий, О.В. Розенко, Г.Г. Пилюгин, А.Г. Осипов, А.С. Гавриленко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування Дельтарану® та даларгіну при експериментальному спайкоутворенні
Автори: В.М. Демидов, С.М. Демидов - Одеський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Огнестрельные поражения легких
Автори: В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев, Д.В. Минухин, К.Н. Смоляник, А.Ф. Асамбаев - Харьковский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика хирургического лечения жидкостных скоплений и псевдокист поджелудочной железы
Автори: В.М. Ратчик, Б.Ф. Шевченко, А.М. Бабий, Д.В. Орловский, Г.В. Лукинов - ДУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Использование радиочастотной термоабляции при лечении опухолей печени и поджелудочной железы
Автори: В.Г. Ярешко, С.Г. Живица - Запорожская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати 16-річного досвіду лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту
Автори: Є.С. Комарницький, В.М. Лазько, А.Є. Комарницький, Т.О. Мосійчук - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Системы протеолиза-фибринолиза экссудата брюшинной полости, париетальной и висцеральной брюшины и их роль в патогенезе спаечной болезни
Автори: Р.И. Сидорчук, А.М. Плегуца, А.С. Паляница, О.Й. Хомко, Р.П. Кнут - Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Эхонавигационная интервенция в хирургическом лечении осложнённых форм некротического панкреатита
Автори: А.К. Влахов, В.Н. Старосек - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Технологические усовершенствования применения низких температур при лапароскопических операциях у больных с патологией гепатобилиарной системы
Автори: С.А. Бычков, Р.Н. Гринёв, А.А. Олефиренко - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическая тактика при инфицированном панкреонекрозе
Автори: С.А. Алиев, Б.М. Зейналов - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Наш опыт лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза
Автори: В.В. Ганжий, И.Ф. Сырбу, А.В. Бачурин, Н.А. Ярешко, В.В. Вакуленко, А.А. Бачурин - Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и лечение холангиогенных абсцессов печени
Автори: А.А. Кипшидзе - Городская больница № 4, Севастополь
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Неспроможність швів анастомозів в хірургії товстої кишки
Автори: О.І. Пойда, В.М. Мельник - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Раннее энтеральное питание в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита
Автори: И.Е. Верхулецкий, Ю.Г. Луценко, А.Ф. Медведенко, Е.И. Верхулецкий, Д.Н. Синепупов - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вторичный иммунный дефицит. Общие иммуноглобулины у больных с вентральными грыжами. Ранняя диагностика послеоперационных осложнений
Автори: Т.Г. Лунина, А.Г. Лунин - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Модифицированный способ ликвидации остаточной полости после операций на печени
Автори: Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, Р.Е. Песчанский, К.И. Павлов, Н.К. Базиян - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження