Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія та серцево-судинні захворювання"

Про видання

Головний редактор
Сіренко Юрій Миколайович

Д.мед.н., професор кафедри кардіології НУОЗ ім. Шупика. Голова Всеукраїнської Антигіпертензивної Асоціації (м. Київ, Україна).

Відповідальний секретар

Засновано: Червень 2008

Періодичність виходу: 6 разів на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13036-1920Р. Видано Міністерством юстиції України 03.08.2007 р.

Передплатний індекс (Україна): 99320.

ISSN 2224-1485 (print)
ISSN 2307-1095 (online)