Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
№5-6 (67-68), 2019

Діастолічна функція лівого шлуночка в клінічній практиці кардіолога
Автори: Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Трикомпонентна комбінована антигіпертензивна терапія у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням. Дані 9-місячного спостереження
Автори: Коваль С.М.(1), Старченко Т.Г.(1), Снігурська І.О.(1), Мисниченко О.В.(1), Пенькова М.Ю.(1), Юшко К.О.(1), Конькова В.С.(1), Літвінова О.М.(2), Літвінов В.С.(3)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості діастолічної функції лівого шлуночка у чоловіків із гіпертонічною хворобою та андрогенним дефіцитом
Автори: Візір В.А., Насоненко О.В., Садомов А.С.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Кардіоваскулярні маніфестації у пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом: питання діагностики та менеджменту
Автори: Головач І.Ю.(1), Єгудіна Є.Д.(2)
(1) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Настанова Європейського товариства кардіологів (ESC) 2019 року щодо діагностики й лікування хронічних коронарних синдромів Короткий конспект у схемах і таблицях Цільова група з діагностики й лікування хронічних коронарних синдромів Європейського товариства кардіологів
Автори: Juhani Knuuti (Finland) (Chairperson),
William Wijns (Ireland) (Chairperson), Antti Saraste (Finland),
Davide Capodanno (Italy), Emanuele Barbato (Italy),
Christian Funck-Brentano (France), Eva Prescott (Denmark),
Robert F. Storey (United Kingdom), Christi Deaton (United Kingdom),
Thomas Cuisset (France), Stefan Agewall (Norway), Kenneth Dickstein (Norway),
Thor Edvardsen (Norway), Javier Escaned (Spain), Bernard J. Gersh (United States of America),
Pavel Svitil (Czech Republic), Martine Gilard (France),
David Hasdai (Israel), Robert Hatala (Slovak Republic),
Felix Mahfoud (Germany), Josep Masip (Spain), Claudio Muneretto (Italy),
Marco Valgimigli (Switzerland), Stephan Achenbach (Germany),
Jeroen J. Bax (Netherlands)

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця