Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
№3-4 (65-66), 2019

Результати міжнародного симпозіуму, присвяченого артеріальній гіпертензії та блокаторам кальцієвих каналів: фокус на лерканідипіні
Автори: Рековець О.Л.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Зв’язок синдрому обструктивного апное сну та легеневої гіпертензії (огляд літератури)
Автори: Крушинська Н.А.(1), Сіренко Ю.М.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасна симптоматична терапія стабільної стенокардії навантаження: що обрати?
Автори: Сіренко Ю.М., Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинико-патогенетические акценты сердечно-сосудистой коморбидности при системной красной волчанке
Автори: Егудина Е.Д.(1), Головач И.Ю.(2), Ханюков А.А.(1)
(1) — Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Підвищення ефективності статинотерапії в пацієнтів дуже високого серцевого ризику із супутньою патологією шлунково-кишкового тракту (дослідження СТАЄР)
Автори: Клекот О.О.(1), Галуган Л.І.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 3», м. Вінниця, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням під впливом однорічної комбінованої терапії
Автори: Коваль С.М.(1), Старченко Т.Г.(1), Юшко К.О.(1), Мисниченко О.В.(1), Пенькова М.Ю.(1), Гальчинська В.Ю.(1), Корнейчук І.А.(1), Щенявська О.М.(1), Літвінова О.М.(2)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогноз та його предиктори при легеневій гіпертензії, асоційованій із захворюваннями сполучної тканини (дані першого українського реєстру)
Автори: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Живило І.О., Тітов Є.Ю., Деяк С.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію
Автори: Батушкін В.В.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Болевой синдром при приступе стенокардии и роль быстродействующих нитратов: взгляд специалиста
Автори: Осовская Н.Ю.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Артеріальна гіпертензія і фібриляція передсердь: небезпечна «дружба», яку не можна ігнорувати!
Автори: Скибчик В.А., Бабляк С.Д., Матвієнко Ю.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Прогнозування несприятливих подій та ефективність лікування у хворих на гіпертонічну хворобу з серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Меденцева О.О., Рудик Ю.С., Кравченко І.Г.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Оманлива контрольована артеріальна гіпертензія: когнітивні функції та якість життя
Автори: Кротова В.Ю.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Когнітивна дисфункція у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні гіпертонічної хвороби
Автори: Солонович А.С., Воронков Л.Г.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз показників добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім гіпотиреозом залежно від ступеня його компенсації
Автори: Корчагіна Д.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Вивчення жорсткості судин за допомогою фотоплетизмографічного методу
Автори: Золотарьова Н.А., Писковацький П.М., Парасківа Д.Г., Гуненко І.І.
Одеський національній медичній університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Ода Вчителю (до 100-річчя від дня народження академіка Л.Т. Малої)
Автори: Коваль С.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Ювілеї