Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" №4 (686), 2019

Ефективність та безпечність препарату адеметіоніну в корекції функції печінки  у пацієнтів зі стеатогепатитом: результати відкритого багатоцентрового порівняльного постмаркетингового дослідження
Автори: Фадєєнко Г.Д.(1), д.м.н., професор, Скрипник І.М.(2), д.м.н., професор, Осьодло Г.В.(3), д.м.н., професор, Гріднєв О.Є.(1), д.м.н., Нікіфорова Я.В.(1), к.м.н.
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(3) — Українська військова медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна

Розділи: Клінічні дослідження
Як правильно вибрати й призначити інгібітор АПФ
Автори: Лазарєв П.О.
Доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Вагинальный душ Дреагинтм Бакт на службе здоровья женщин
Автори: Бойчук А.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
Якимчук Ю.Б.
Тернопольский государственный университет им. И.Я. Горбачевского, г. Тернополь, Украина

Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху
Автори: Дземан М.І., доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна
Розділи: Історія медицини
Аллергология для всех. К 4-му съезду аллергологов Украины
Автори: Пухлик Б.М., президент Ассоциации аллергологов Украины
Рубрики: Алергологія
Розділи: Медичні форуми
Механизмы статин-ассоциированных побочных эффектов
Автори: Мельник А.А., к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина
Розділи: Клінічні дослідження
Туберкулез легких: эпидемиология и клинико-лучевые аспекты
Автори: Ходош Э.М., к.м.н., доцент,
Крутько В.С., д.м.н., профессор,
Потейко П.И., к.м.н., доцент
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница № 13» Харьковского городского совета, г. Харьков, Украина

Рубрики: Фтизіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Определение и физиолого-клиническая оценка массы тела человека
Автори: Никберг И.И., д.м.н., профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, чл.-корр. Российской академии естествознания
Розділи: Довідник фахівця
Немедичні чинники споживання лікарських засобів у міжнародному і внутрішньоукраїнському вимірах
Автори: Станіслав Князьков, аспірант кафедри соціології, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.