Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №4 (686), 2019

Повернутися до номеру

2019 — рік боротьби з тромбоцитопенією


Резюме

2019 рік корпорація «Юрія-Фарм» оголосила роком боротьби із тромбо­цитопенією. З приводу цього компанією була розпочата відповідна програма, у рамках якої онко­логічні й гематологічні відділення по всій Україні отримали рекомбінантний тромбопоетин людини (Емаплаг) як благодійну допомогу для пацієнтів із тромбоцитопенією. Багатьом читачам ­медичної ­газети «Новини медицини та фармації» цікаво буде дізнатися детальніше про проблему тромбоцитопенії в Україні.

◘ Завідуюча онкогематологічним відділенням Національного інституту раку, член ESMO, ESO, EHA Тетяна Вікторівна Каднікова.

► Чому в пацієнтів розвивається тромбоцитопенія?

Тромбоцитопенія (ТП) — це стан, при якому кількість тромбоцитів нижче від 140 ⋅ 109/л.
Причиною даного стану може бути посилене руйнування тромбоцитів, скорочення тривалості їх життя в периферичній крові або зменшення їх утворення. Однією з причин розвитку в пацієнта ТП є онкологічні захворювання з ураженням кісткового мозку. Але, звичайно, причин цього стану дуже багато.

► Крім онкологічних захворювань, у яких ще випадках у пацієнта розвивається тромбоцитопенія? 

Підвищене руйнування тромбоцитів з розвитком ТП розвивається при автоімунній патології. Одним із прикладів такого типу автоімунного захворювання є імунна тромбоцитопенія. При цьому розладі розвивається без–перервна кровотеча, тобто кров не згортається як слід. Вважається, що автоімунна відповідь спричиняє більшість випадків імунної тромбоцито–пенії.
Зустрічається ТП при хворобах сполучної тканини, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, або при лімфопроліферативних захворюваннях, наприклад лімфомі. Коагулопатії, спленомегалія, опікова хвороба, деякі оперативні втручання також призводять до зниження рівня тромбоцитів. Дефіцит вітамінів, хіміо–терапевтичне лікування, інтоксикаційний синдром різного походження та інші стани можуть супроводжуватися ТП.
Зменшення утворення тромбоцитів, що призводить до ТП, спостерігається при вірусних інфекційних захворюваннях. Вітряна віспа, епідемічний паротит, краснуха, вірус Епштейна — Барр або парвовірус можуть на деякий час зменшувати кількість тромбоцитів. Хворі на СНІД також часто страждають від ТП. Реакція на деякі ліки може виражатися в руйнуванні організмом власних тромбоцитів.

► Чим загрожує пацієнту тромбоцитопенія?

Наслідком тромбоцитопенії може бути розвиток геморагічного синдрому, що може проявлятися як крововиливами в шкіру й слизові оболонки, так і кровотечами різної локалізації й різних ступенів тяжкості. Кровотеча може виникнути в середині організму (внутрішня кровотеча), а також під шкірою або на її поверхні (зовнішня кровотеча). Знач–на крововтрата становить загрозу для життя.

► Які переваги, на вашу думку, має застосування рекомбінантного тромбопоетину людини порівняно з іншими методами усунення тромбоцитопенії?

Звичайно, лікування тромбоцитопенії повинно бути направлене на усунення її причини, але в низці випадків, при значному зниженні кількості тромбоцитів або поєднанні з геморагічним синдромом, пацієнт потребує трансфузії тромбоцитів. Трансфузія компонентів крові пов’язана з певними ризиками. Передусім шляхом трансфузії донорської крові та її компонентів хворому можуть бути перенесені збудники трансмісивних інфекцій (віруси гепатитів В, С, ВІЛ), також можливі трансфузійні реакції й алоімунізація.
Альтернативою могла б бути медикаментозна корекція кількості тромбо–цитів, зокрема, шляхом застосування рекомбінантного тромбопоетину. Це дозволило б уникнути ризику інфекційних ускладнень. Ще однією перевагою є те, що тромбопоетин може застосовуватися протягом тривалого часу, а це уможливлює вторинне профілактичне лікування тромбоцитопенії на відміну від трансфузій.
◘ Співробітник науково-дослідно–го відділення хіміотерапії –солідних пухлин Національного інституту раку, член ESMO Сергій –Анатолійович Лялькін.

► Чому в пацієнтів розвивається тромбоцитопенія?

Тромбоцитопенія, що розвивається у хворих із солідними (негемо–поетичними) пухлинами, має дві основні причини.
Перша — це безпосереднє ураження кісткового мозку пухлинними клітинами (метастази в кістковий мозок або мієлокарциноз).
Друга, яка буває значно частіше, — це токсичний вплив хіміопрепаратів на мегакаріо–цитарний росток, що призводить до тромбоцитопенії. Відомо, що майже всі протипухлинні хіміотерапевтичні препарати (ХТП) найбільш активно впливають на пухлинні клі-
тини, які швидко діляться. При цьому ушкоджується також кістковий мозок — орган з високим ступенем репродукції гемопоетичних клітин.

► Чим загрожує пацієнту тромбоцитопенія?

Тромбоцитопенія 3–4-го ступеня — ускладнення, що загрожує життю. Зменшення кількості тромбоцитів нижче від певних критичних цифр — 50 ⋅ 109/л, а особливо нижче від 25 ⋅ 109/л може супроводжуватись виникненням спонтанних неконт–рольованих кровотеч і крово–виливів, що можуть стати причиною смерті пацієнта.

► Чи може тромбоцитопенія стати причиною зменшення доз хіміопрепаратів або відстрочення початку наступного циклу хіміо–терапії? Наскільки важливо уникати відстрочення циклу й зниження дозування хіміопрепаратів?

На практиці тромбоцитопенія доволі часто стає причиною відстрочення циклів хіміотерапії та/або зниження доз хіміопрепаратів. Зазначене становить певну проблему, оскільки редукція доз хіміопрепаратів, як і збільшення інтервалів між курсами хіміотерапії, без сумніву, суттєво зменшує ефективність лікування. Цей факт було доведено в багатьох наукових дослідженнях, у яких було статистично вірогідно доведено гірше виживання пацієнтів, які отримували знижені дози хіміопрепаратів, так само як і тих, яким було збільшено інтервали між курсами терапії. Загальноприйнятим протипоказанням до проведення хіміо–терапії є зниження рівня тромбоцитів < 100 ⋅ 109/л.

► Які, на вашу думку, переваги застосування рекомбінантного тромбопоетину людини порівняно з іншими методами усунення тромбоцитопенії?

Основними методами лікування ТП на сьогодні є застосування тромбоконцентрату й рекомбінантного людського тромбопоетину. Переливання тромбоцитів на практиці необхідне лише 2–3 % пацієнтів, тобто дуже невеликій частці хворих. Проте коли перед лікарем постає необхідність проведення терапії ТП, виникає ціла низка проблем. По-перше, пошук донорів для приготування тромбоконцентрату. По-друге, для цього необхідно мати досить дороге спеціалізоване обладнання. Якщо в пацієнта рідкісна група крові, це створює додаткові перешкоди. З іншого боку, ефективність тромбоконцентрату не завжди виправдовує ті зусилля, що були витрачені на його виготовлення. Нерідко на практиці онкологи спостерігають рефрактерність до переливання тромбоконцентрату, особливо якщо пацієнт раніше вже отримував таку терапію. Знижувати ефективність тромбоцитарної трансфузії можуть також супутні інфекційні процеси й прийом антибіотиків, лихоманка, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові та інші клінічні стани.
Альтернативним методом ефективної стимуляції мегакаріоцитарного ростка є застосування рекомбінантного людського тромбо–поетину (фактора росту й розвит–ку мегакаріоцитів). Призначення препаратів тромбо–поетину слід розглядати як перспективний напрям не тільки лікування, а й профілактики ТП, індукованої хіміотерапією. Відстрочення прийому та/або вимушена відміна ХТП через виникнення ТП — це вагомий проблемний фактор, що знижує загальну ефективність лікування. Саме тому варто заздалегідь подбати про рівень тромбоцитів, тобто вжити профілактичні заходи одразу ж, як тільки намітилася тенденція до його зниження. У таких ситуаціях якраз і може використовуватися рекомбінантний людський тромбопоетин. Проте висока вартість препарату не дозволяє використовувати його в усіх пацієнтів із хіміоіндукованою ТП.
Підготувала Лариса Ончул


Повернутися до номеру