Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
№5 (61), 2018

Лерканідипін у лікуванні артеріальної гіпертензії: різні аспекти дії в клінічному досвіді
Автори: Рековець О.Л.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Менеджмент серцево-судинного ризику  в пацієнтів із ревматоїдним артритом
Автори: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальность применения органических нитратов  в современной терапии стабильной  ишемической болезни сердца
Автори: Лысенко А.Ф., Моисеенко О.И.
ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця