Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 52, №1, 2018

Неалкогольна жирова хвороба печінки: особливості метаболічних змін на різних етапах розвитку хвороби
Автори: Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової портальної гіпертензії
Автори: Степанов Ю.М.(1), Чалий М.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — Миколаївська обласна клінічна лікарня, м. Миколаїв, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті
Автори: Бабінець Л.C.(1), Шевченко Н.О.(2)
(1) — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення дигестії лактози у формуванні інсулінорезистентності при ожирінні в дітей із різними генотипами гена лактази та способи лікування
Автори: Абатуров О.Є.(1), Степанов Ю.М.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показники цитокінів у дітей із гепатобіліарною патологією, поєднаною з паразитозами
Автори: Сорокман Т.В.(1), Попелюк Н.О.(1), Швигар Л.В.(2)
(1) — ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Комунальна медична установа «Міська дитяча поліклініка», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинический случай пациентки с синдромом раздраженного кишечника
Автори: Сирчак Е.С.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та її причини
Автори: Власова О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине
Автори: Чабан Н.П.(1), Шевцова З.И.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакция областной газеты «Зоря», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепр, Украина
(3) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини