Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 51, №3, 2017

Опыт хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопическим доступом
Автори: Ратчик В.М., Пролом Н.В., Шевченко Б.Ф., Бабий А.М., Буренко А.Н.
ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Таурин и его секреты в экспериментальной гепатологии
Автори: Кононов И.Н.(1), Муслин В.Н.(2), Птушкина Д.А.(3)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Днепропетровская районная больница, г. Днепр, Украина
(3) — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
FibroScan і неінвазивні індекси в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки
Автори: Yu.M. Stepanov(1), N.V. Nedzvetskaya(1), V.B. Yagmur(1), D.V. Popok(1), L.M. Shendrik(2)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки
Автори: Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А., Ошмянська Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічні основи оцінки стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту
Автори: Степанов Ю.М.(1), Філіппова О.Ю.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Место фосфатидилхолина в лечении воспалительного поражения кишечника
Автори: Дорофеев А.Э.(1), Руденко Н.Н.(2), Швец Н.И.(1), Дорофеева А.А.(3)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати
Автори: Крючко Т.О., Несіна І.М.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Функциональная диспепсия. Разные механизмы, комплексное лечение
Автори: Дорофеев А.Э.(1), Руденко Н.Н.(2), Куглер Т.Е.(2)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Дисфункція біліарного тракту в дітей: традиційні підходи й нові постулати
Автори: Лук’яненко О.Ю., Пантелєєва Т.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Катеринославські лікарі німецького походження
Автори: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини