Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
4 (54) 2017

Довгоочікувана комбінація бета-блокатора та інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту: нові можливості в оптимізації лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями
Автори: Сіренко Ю.М., Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы)
Автори: Милославский Д.К., Коваль С.Н., Снегурская И.А., Божко В.В., Щенявская Е.Н.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла та гіперінсулінемією
Автори: Крамарьова В.Н., Полонська Л.Н., Меркулова І.О., Тиравська Ю.В., Лизогуб В.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комбинированная терапия ишемической болезни сердца Армадином и Тризипином — еще один вариант или уникальная возможность?
Автори: Андриевская С.А., Бессмертная А.А.
КУ «Одесский областной кардиологический диспансер», г. Одесса, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив гіперурикемії на пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Автори: Торбас О.О., Рековець О.Л., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження