Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
2 (562) 2016

Колонка редактора
Автори: Татьяна Брандис
Розділи: Від першої особи
Вплив стресу на показники варіабельності серцевого ритму в співробітників виїзного персоналу швидкої медичної допомоги
Автори: Голдовський Б.М., Поталов С.О., Сідь Є.В., Серіков К.В., Настека Н.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів; Малашенко К.К. - КУ ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР
Розділи: Довідник фахівця
Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Пути оптимизации преподавания психиатрии в высшем медицинском учебном заведении (на модели подготовки специалистов в интернатуре)
Автори: Кутько И.И. - д.м.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий научным отделом ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины»; Панченко О.А. - д.м.н., проф., заслуженный врач Украины, директор ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-­диагностический центр МЗ ­Украины»; Линев А.Н. - Харьковская областная психиатрическая больница № 1 (с. Стрелечье)
Розділи: Медична освіта
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Автори: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. - Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Розділи: Довідник фахівця
Дифференциальная диагностика двусторонней пневмонии с туберкулезом легких
Автори: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Стешина М.С., Панова Л.Ю., Зубов Г.В., Костюк С.И. - Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер
Рубрики: Пульмонологія
Розділи: Довідник фахівця
Что мы делаем не так (К вопросу об акушерской агрессии, бандитизме и героизме)
Автори: Майоров М.В. - Врач акушер-гинеколог высшей категории (женская консультация КУЗ «Харьковская городская поликлиника № 5»), член Национального союза журналистов Украины
Розділи: Довідник фахівця
Управленческие регламенты медицинского учреждения
Автори: Литвак А.И. - к.м.н., доцент Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины
Розділи: Довідник фахівця
Незабвенный детский доктор
Автори: Трахтенберг И.М. - академик НАМН Украины, заслуженный деятель науки и техники, г. Киев
Розділи: Історія медицини