Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 7 (63) 2014

Ассоциативные связи между микоплазмой и компонентами иммунного ответа у женщин с аутоиммунным тиреоидитом
Authors: Гончарова О.А. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Оценка влияния гликемии на показатели сна при сахарном диабете 1-го типа: результаты одномоментного когортного исследования
Authors: Дорошкевич И.П. — УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь; Мохорт Т.В. — УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Обґрунтування підходів до терапії хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих
Authors: Тихонова Т.М. — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Досвід застосування левотироксину та антиоксидантів при терапії неплідності в чоловіків, хворих на гіпотиреоз
Authors: Бондаренко В.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Співак Ж.С. - КЗ «Обласна клінічна лікарня», м. Суми
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Морфофункціональні властивості еритроцитів при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням
Authors: Ступницька Г.Я. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вибір методу профілактики цукрового діабету 2-го типу: патогенетичний підхід з використанням воглібозу
Authors: Паньків В.І. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Чернявська І.В. — Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Скринінг цукрового діабету 2-го типу шляхом визначення глікованого гемоглобіну
Authors: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Актовегин: вопросы безопасности
Authors: Наталия Куприненко
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Фармакоекономічний аналіз застосування аналогів інсуліну тривалої дії при цукровому діабеті 2-го типу в умовах фармацевтичного ринку України
Authors: Бездітко Н.В. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків; Маньковський Б.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Современная лабораторная диагностика остеопороза
Authors: Климова Ж.А., Зафт А.А. — ООО «Синэво Украина»; Зафт В.Б. — ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии
Authors: Перцева Н.О., Михайлинчик И.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Порівняльна ефективність Тіотриазоліну® та Триметазидину у комплексному лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги II–III функціонального класу
Authors: Тащук В.К., Маковійчук І.О., Турубарова-Леунова Н.А., Ілащук Т.О., Поліщук О.Ю., Іванчук П.Р. — Буковинський державний медичний університет; КМУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Корекція психоемоційного стану у вагітних із дифузним токсичним зобом за даними стандартизованого багатофакторного опитування особистості
Authors: Паєнок О.С., Паєнок А.В., Костів М.О., Грицишин Б.Р. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Організаційні проблеми при призначенні препаратів інсуліну за умов сучасного бюджетного фінансування
Authors: Прудиус П.Г., Слободянюк Г.Г., Власенко М.В., Семенюк І.В., Шевчук Н.М. — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Шляхи удосконалення надання медичної допомоги хворим на тиреопатії із супутньою патологією
Authors: Паньків В.І., Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Коритко О.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; Садов’як І.Д., Бойко В.І. - Центральна районна лікарня, м. Коломия; Глуговська С.В. - Обласний клінічний ендокринологічний центр, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією з супутньою дисліпідемією
Authors: Зуєв К.О. – Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Значение применения вопросника «Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста» у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально-селлярной области в до- и послеоперационном периоде
Authors: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Алиева Д.А. — Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Аналіз результатів упровадження уніфікованого клінічного протоколу «Цукровий діабет 2-го типу» за індикаторами якості у закладах Київської області
Authors: Ткаченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches