Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
4 (54) 2014

До 50-річного ювілею наукової установи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Автори: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Ювілеї
Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных хроническим рефлюкс-гастритом
Автори: Коваленко А.Н. - ГУ «Дорожная больница» государственного предприятия «Одесская железная дорога»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у дітей перших місяців життя
Автори: Дмитрієва С.М. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження
Автори: Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Кушніренко І.В., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
The role of bile acids in morphological changes оf gastric mucosa in rats
Автори: Rudenko A.I., Mosiychuk L.M., Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of AMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією
Автори: Свінціцький А.С. - НМУ ім. О.О. Богомольця; Соловйова Г.А. - Універсальна клініка «Оберіг»; Курик О.Г. - НМУ ім. О.О. Богомольця; ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ; Долгая Н.Є., Корендович І.В. - НМУ ім. О.О. Богомольця
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі
Автори: Господарський І.Я., Волинець К.В., Грушко В.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту
Автори: Діденко В.І., Кленіна І.А., Руденко А.І., Макарчук В.А., Ошмянська Н.Ю., Галінський О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Терапевтические возможности Холопланта в лечении дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии
Автори: Звягинцева Т.Д., Гаманенко Я.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки
Автори: Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Ягмур В.Б., Заіченко Н.Г., Гладун В.М., Попок Д.В., Плещенко М.Л., Меланич С.Л. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Мосинцева О.В. - Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпропетровськ; Слаква І.І., Бородина Л.В. - Медико-санітарна частина № 6, м. Дніпропетровськ; Полешко В.Ю. - Дорожна лікарня, м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. - Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гепатологические аспекты метаболического синдрома и возможности патогенетического лечения
Автори: Чернявский В.В., Сизенко А.К. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту у хворих після холецистектомії
Автори: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика и хирургическое лечение механической желтухи различной этиологии
Автори: Ратчик В.М., Пролом Н.В., Орловский Д.В., Буренко А.Н. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis
Автори: Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of NAMN of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника и методы его коррекции
Автори: Дорофеев А.Э., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Кирьян Е.А. - Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава; Деркач И.А., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення фекального кальпротектину при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку
Автори: Абатуров О.Є., Степанова Ю.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показники ферокінетики та регуляція метаболізму заліза у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Автори: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Паранько Г.С., Сорочан О.В., Кленіна І.А., Петішко О.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Актуальні питання діагностики та корекції лактазної недостатності в дітей та дорослих
Автори: Решетілов Ю.І., Редько І.І., Проценко Н.М., Кузнецова Л.П., Васильченко О.Ю., Богослав Т.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможность замены внутривенной формы омепразола на пероральную у пациентов с язвенным кровотечением
Автори: Савустьяненко А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем
Автори: Степанов Ю.М., Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Стеатоз печени и стеатогепатит —  неизбежность смешанного генеза
Автори: Степанов Ю.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця