Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
4 (36) 2014

Стрес та виникнення артеріальної гіпертензії: що відомо
Автори: Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Новые перспективы в достижении контроля артериального давления: в фокусе новый сартан — азилсартана медоксомил
Автори: Савустьяненко А.В. - Кафедра фармакологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність ниркової денервації в пацієнтів із резистентною гіпертензією з використанням сертифікованого обладнання (результати однорічного спостереження)
Автори: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Соколов Ю.М., Доброход А.С. - ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан автономної нервової системи В дітей з есенціальною артеріальною гіпертензією
Автори: Громнацька Н.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация лечения пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующей патологией. Реалии сегодняшнего дня
Автори: Селюк М.Н., Козачок Н.Н. - Украинская военно-медицинская академия, г. Киев; Селюк О.В. - Ирпенский военный госпиталь
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця