Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
3 (53) 2014

Болезни поджелудочной железы как одна из ведущих проблем гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии (современная эпидемиология)
Автори: Степанов Ю.М., Гравировская Н.Г., Скирда И.Ю., Петишко О.П. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 13С-октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу
Автори: Міщук В.Г., Бойчук В.Б., Вишиванюк В.Ю. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нові можливості корекції печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки
Автори: Гавриш І.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності процесу НАЖХП
Автори: Динник О.Б. - Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М., Боднар П.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2-го типа
Автори: Журавлева Л.В., Лахно О.В., Цивенко О.И., Журавлева А.К. - Харьковский национальный медицинский университет; Горюшко Ю.А. - КУЗ «Областная клиническая больница — Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», г. Харьков
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та стабільними формами ішемічної хвороби серця
Автори: Івачевська В.В., Чопей І.В. - Ужгородський національний університет; Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, м. Ужгород
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією
Автори: Свінціцький А.С., Козак Н.П., Барабанчик О.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Кисты поджелудочной железы: современные представления о патогенезе, диагностике и лечебно­диагностической тактике
Автори: Ратчик В.М., Шевелев В.В., Орловский Д.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичні можливості 13С-змішаного тригліцеридного дихального тесту у хворих після холецистектомії
Автори: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Болезни органов пищеварения и патология позвоночника
Автори: Чубенко С.С., Гайдуков В.О., Чубенко Д.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени у больных с метаболическим синдромом, пути коррекции
Автори: Анохина Г.А., Харченко В.В., Коруля И.А., Якубовская И.А. - Кафедра гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості лікувального харчування хворих на артеріальну гіпертензію
Автори: Решетілов Ю.І., Богослав Т.В., Кузнєцова Л.П. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Ферментные препараты поджелудочной железы без кишечнорастворимой оболочки: используются ли они сегодня?
Автори: Савустьяненко А.В. - Кафедра фармакологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє
Автори: Степанов Ю.М., Птушкіна Д.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Функциональная диспепсия и хронический гастрит: сходство и различия
Автори: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Нащадок отамана
Автори: Гапонов В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Шевцова З. - ДУ «Інститут гастроентерології НАНМ України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини