Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Український журнал хірургії 2 (25) 2014

Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите
Автори: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Ю.И. - Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь; Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии, колопроктологии и лазерной хирургии, г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени
Автори: Русин В.І., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Краснопольська О.С., Сірчак С.С., Лопіт В.М. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению
Автори: Котенко О.Г., Кондратюк В.А., Федоров Д.А., Гриненко А.В., Коршак А.А., Гусев А.В., Попов А.О., Григорян М.С. – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті
Автори: Шевчук І.М., Гедзик С.М. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания
Автори: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу
Автори: Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту
Автори: Конькова М.В., Смирнов М.Л., Юдін О.О., Кондратенко А.П., Бистрова О.Д. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Автори: Русин А.В. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна; Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород, Україна; Русин В.І., Одошевська О.М., Девіняк О.Т. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени
Автори: Хацко В.В., Шаталов А.Д., Войтюк В.Н., Матвиенко В.А., Глазков А.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
Автори: Каніковський О.Є., Бондарчук О.І., Карий Я.В., Бабiйчук Ю.В., Павлик І.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин
Автори: Козловська І.М. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика
Автори: Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку
Автори: Іванчов П.В., Андрусенко О.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O
Автори: Серняк Ю.П., Литвінов О.І., Фуксзон О.С., Серняк П.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика хвороби крона
Автори: Русин В.І., Чобей С.М., Шкріба І.І., Куценко А.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии
Автори: Шапринский Е.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза
Автори: Шраменко Е.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита
Автори: Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури)
Автори: Дутка Я.Р., Чуклін С.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор)
Автори: Колкин Я.Г., Хацко В.В., Межаков С.В., Борота Т.А., Чернявский А.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка
Автори: Запорожченко Б.С. - Одеський національний медичний університет; Холодов І.Г. - Шпиталь Державної прикордонної служби України м. Одеси, Одеса, Україна; Бородаєв І.Є., Дехтяр А.Л. - Одеський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения
Автори: Веселый С.В., Грона В.Н., Черкун А.В., Буслаев А.И., Сопов Г.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы
Автори: Кондратенко П.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Царульков Ю.А. - Центральная городская клиническая больница № 16, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы
Автори: Борота А.В., Кухто А.П., Герасименко Е.А., Базиян-Кухто Н.К., Борота Т.А., Ротарь Д.Г., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця