Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
3 (49) 2013

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях
Автори: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Родіонова В.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією
Автори: Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Сімонова О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією
Автори: Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців
Автори: Осьодло Г.В., Бурлака А.П., Сидоренко І.І., Потаскалова В.С. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ; Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Автори: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією
Автори: Дербак М.А. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи
Автори: Парамонова К.В., Закревська О.В., Гладун В.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки
Автори: Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Автори: Степанов Ю.М., Меланіч С.Л., Мельниченко Л.Я. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни
Автори: Шевченко Б.Ф., Бабий А.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины
Автори: Дорофеев А.Э., Тарасенко С.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті
Автори: Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О. - Ужгородський національний університет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом
Автори: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?
Автори: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування
Автори: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных»
Автори: Гравировская Н.г., Степанова Ю.Ю. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми