Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 14, №6, 2021

Back to issue

Гіпертензивне ураження органів-мішеней: поширеність, значення і вплив на прогноз у популяції

Посилання: Vasan R.S., Song R.J., Xanthakis V. et al. Hypertension-Mediated Organ Damage: Prevalence, Correlates, and Prognosis in the Community. Hypertension. 2021. 0. HYPERTENSIONAHA.121.18502.
Ми охарактеризували поширеність, взаємо-зв’язки та вплив на прогноз гіпертензивного ураження органів-мішеней (ГУОМ) за результатами Фремінгемського дослідження. У 7898 учасників (середній вік 51,6 року, 54 % жінок) проведено оцінку таких параметрів: гіпертрофія лівого шлуночка за даними електрокардіографії та ехокардіографії, аномальні знахідки за даними візуалізації головного мозку, що відповідають ураженню судин, потовщення комплексу інтима-медіа, підвищення швидкості пульсової хвилі на ділянці від сонної до стегнової артерії, зниження функції нирок, мікроальбумінурія і низький гомілково-плечовий індекс. Автори ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue