Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Професор Лев Падлевський — директор бактеріологічного інституту

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті наведений життєвий шлях лікаря-епідеміолога професора Лева Падлевського родом із Польщі. Він став першим директором бактеріологічного інституту в Катеринославі. Надана інформація про його дружину Надію (уроджену Берестнєву) — відому піаністку, фундаторку білоруської фортепіанної школи. Трагічна доля спіткала синів Падлевських, які загинули у боротьбі з нацистами. Старший, Єжі, був архітектором, молодший, Роман, — композитором.

The article presents the life path of an epidemiologist, professor Leon Padlewski, a native of Poland. He became the first director of the bacteriological institute in Yekaterinoslav. Information about his wife Nadieżda (nee Berestnieva), a well-known pianist, the founder of the Belarusian piano school, was provided. A tragic fate befell Padlewski sons, who died in the fight against the Nazis. The elder son Jerzy was an architect, and the younger son Roman was a composer.


Ключові слова

родина Падлевських (Лев, Надія, Єжі, Роман); бактеріолог; епідеміолог; піаністка; борці з нацизмом; Польща; Катеринослав (Дніпро)

Padlewski family (Leon, Nadieżda, Jerzy, Roman); bacteriologist; epidemiologist; pianist; fighters against Nazism; Poland; Yekaterinoslav (Dnipro) Yekaterinoslav


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Крылов-Толстикович А.Н. Русские врачи ХІХ — начала ХХ веков. URL: https://www.proza.ru/2017/06/11/309
  2. Известная пианистка из Слуцка. Наследие Слуцкого края. Подг. В. Хворов. URL: http://nasledie-sluck.by/ru/people/artists/6838/
  3. Дніпропетровська державна медична академія (1916–2001). 85 років. Упор. О.В. Люлько, ред. Г.В. Дзяк. Дн.: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2001. С. 471-482.
  4. Дніпропетровська державна медична академія. Історія. Сучасність. Особистості. Заг. ред. Г.В. Дзяк. Харків: Кроссроуд, 2011. С. 215-218.
  5. Професори 1916–2001 років. Біографічний довідник професорів Дніпропетровської медичної академії. Упор. О.В. Люлько. Дн.: Пороги, 2001. С. 206-207.
  6. Wrzosek Adam Leon Padlewski, zasіuїony bakteriolog polski (1870–1943). Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa, 1948. Р. 21.

Повернутися до номеру