Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Хронічний панкреатит: про деякі ускладнення, особливості патогенезу та перебігу

Автори: Христич Т.М. (1), Гонцарюк Д.О. (2)
(1) — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна
(2) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В оглядовій статті наведена сучасна інформація щодо ускладнень панкреатиту, які мають значення для тактики та стратегії ведення пацієнтів як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапі спостереження. Метою огляду було підкреслити важливість ускладнень для перебігу і життя пацієнтів із хронічним панкреатитом. Автори звертають увагу інтернистів на перебіг таких ускладнень, як синдром стискання сусідніх органів, тромбогеморагічний, холестатичний синдроми, панкреатичний асцит, панкреатична енцефалопатія (гостра та хронічна). Детально обговорюється симптоматика ускладнень хронічного панкреатиту, що важливо для проведення диференційної діагностики з відповідними захворюваннями. До таких ускладнень автори віднесли утворення ерозивно-виразкових ушкоджень, варикозне розширення вен стравоходу, кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та шлунка, синдром портальної гіпертензії з панкреатичним асцитом та хронічну панкреатичну енцефалопатію, ідіопатичну нециротичну портальну гіпертензію, рак підшлункової залози. Автори наголошують на необхідності уваги до аналізу певної симптоматики, яка свідчить про можливий розвиток ускладнень, про їх негативний перебіг при кожному рецидивуванні або загостренні хронічного панкреатиту, оскільки питання стосується прогнозу та життя пацієнта.

The review article provides up-to-date information on the complications of pancreatitis that are important for the tactics and strategy of patient management both at the inpatient and outpatient stages of observation. The purpose of the review was to emphasize the importance of complications for the course and life of patients with chronic pancreatitis. The authors draw the attention of internists to the course of such complications as pseudocysts, cysts, fistulas, thrombohemorrhagic, cholestatic syndromes, compression syndrome of adjacent organs, pancreatic encephalopathy (acute and chronic). The symptomatology of complications of chronic pancreatitis is discussed in detail, which is very important for differential diagnosis with the corresponding diseases. Such complications include the formation of erosive and ulcerative lesions, varicose veins of the esophagus and bleeding from varicose veins of the esophagus and stomach, portal hypertension syndrome with pancreatic ascites and chronic pancreatic encephalopathy, idio­pathic non-cirrhotic portal hypertension, pancreatic cancer. The authors emphasize the need to analyze the corresponding symptoms, indicating the possibility of complications, negative consequences with each recurrence or exacerbation of chronic pancreatitis, since it concerns the prognosis and life of the patient.


Ключові слова

хронічний панкреатит; тромбогеморагічний синдром; гастродуоденальні кровотечі; портальна гіпертензія; панкреатичний асцит; панкреатична енцефалопатія; рак підшлункової залози; огляд

chronic pancreatitis; thrombohemorrhagic syndrome; gastroduodenal bleeding; portal hypertension; pancreatic ascites; pancreatic encephalopathy; pancreatic cancer; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Степанов Ю.М. Внутрипеченочный холестаз беременных в практике гепатолога. Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. 2011. № 4. С. 38-39.
 2. Щербаков П.Л. К вопросу о панкреатите. Лечащий врач. 2011. № 7. С. 1-5.
 3. Губергриц Н.Б., Линевская К.Ю., Беляева Н.В. Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии (от симптома и синдрома к диагнозу и лечению): практическое руководство. К., 2018. 624 с.
 4. Губергриц Н.Б., Кабанец Н.С., Фоменко П.Г. Синдром желтухи в клинической практике. Вестник Клуба панкреатологов. 2009. № 4. С. 56-69.
 5. Гонцарюк Д.О., Патратій М.В. Ускладнення панкреатитів: особливості перебігу і тактика ведення пацієнтів. Вестник Клуба панкреатологов. 2020. № 3. С. 38-43.
 6. Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., Фоменко П.Г. Панкреатический асцит: еще одно из многих проявлений панкреатита. Вестник Клуба панкреатологов. 2016. № 2. С. 13-16. 
 7. Христич Т.Н. Хронический панкреатит: что важно учитывать в диагностическом моменте, лечении, прогнозе. Вестник Клуба панкреатологов. 2020. № 4. С. 64-72.
 8. Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., Клочков А.Е. и др. Гастроэнтерология: трудные больные. К., 2019. 496 с.
 9. Антоненко А.В., Берегова Т.В. Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та синдром Бадда — Кіарі: фокус на проблему. Сучасна гастроентерологія. 2019. № 1. С. 119-124. doi: https://doi.org/10.30978/MG-2019-1-119.
 10. Десятерик В.І., Крикун М.С., Францев В.П. Визначення місцевих ускладнень гострого панкреатиту в переглянутій Атлантській класифікації та їх вплив на можливі втручання. Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. 2017. № 4. С. 40-41.
 11. Гриднев А.Е., Дубов К.Ю. Желудочно-кишечные кровотечения: особенности тактики ведения пациентов в Украине и за рубежом. Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. 2014. № 3. С. 40-41. 
 12. Дамулин И.В., Струценко А.А., Огурцов П.П., Мазурчик Н.В. Панкреатическая энцефалопатия: клинико-патогенетические и диагностические аспекты. Вестник Клуба панкреатологов. 2017. № 4. С. 33-39.
 13. Циммерман Я.С. Печеночная энцефалопатия; дефениция, этиология, факторы патогенеза, клиника, методы диагностики и лечения. Вестник Клуба панкреатологов. 2018. № 1. С. 42-49. 
 14. Liotta L.A., Kohn E.C. The microenvironment of the tumour-host interface. Nature. 2001. Vol. 411. P. 375-379. doi: 10.1038/35077241.
 15. Potter J.D. Pancreas cancer — we know about smoking, but do we know anything else? American Journal of Epidemiology. 2002. Vol. 155(9). P. 793-795. doi: 10.1093/aje/155.9.793.
 16. Howes N., Neoptolemos J.P. Risk of pancreatic ductal adenocarcinoma in chronic pancreatitis. Gut. 2002. Vol. 51. P. 765-766. doi: 10.1136/gut.51.6.849.
 17. Maisonneuve P., Lowenfels A.B. Chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Digestive Diseases. 2002. Vol. 20. № 1. P. 32-37. doi: 10.1159/000063165.
 18. Kirkegard J., Cronin-Fenton D., Heide-Jorgensen U., Mortensen F.V. Acute pancreatitis cancer and pancreatic cancer risk: a nationwide matched-cohort study іn Denmark. Gastroenterology. 2018. Vol. 154. № 6. P. 1729-1736. doi: 10.1053/j.gastro.2018.02.011.
 19. Rana S.S., Gorsi U., Gupta P. et al. Pancreatic сancer masked by аcute рancreatitis as well as an unusual iatrogenic сomplication. Journal of Digestive Endoscopy. 2018. Vol. 9. № 2. P. 88-91. doi: 10.4103/jde.JDE_95_17.
 20. Kokawa A., Kondo H., Gotoda T. et al. Increased expression of cyclooxygenase-2 in human pancreatic neoplasms and potential for chemoprevention by cyclooxygenase inhibitor. Cancer. 2001. Vol. 91. № 2. P. 333-338. doi: 10.1002/1097-0142(20010115)91: 2%3C333::aid-cncr1006%3E3.0.co;2-n.
 21. Basso D., Plebani M. Cytokines and exocrine pancreatic cancer: is there a link? Journal of the Pancreas. 2000. Vol. 1. № 2. Р. 19-23. 
 22. Bang U.C., Benfield N., Hyldstrup L., Bendtsen F. et al. Mortality, cancer, and comorbidities associated with chronic pancreatitis: a Danish nationwide matched-cohort study. Gastroenterology. 2014. Vol. 146. № 4. P. 989-994. 
 23. Винокурова Л.В., Березина О.И., Дроздов В.Н. и др. Диагностическое значение оксида азота и малонового диальдегида в диагностике обострения хронического панкреатита. Вестник Клуба панкреатологов. 2012. № 2. С. 36-39.
 24. Toyama N., Kamiyama H., Suminaga Y. et al. Pancreas head carcinoma with total fat replacement of the dorsal exocrine pancreas. Journal of Gastroenterology. 2004. Vol. 39. P. 76-80. doi: 10.1007/s00535-003-1250-4.

Повернутися до номеру