Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Лів.52® у лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура: чому це сьогодні актуально?

Автори: Тетяна Чистик

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) стала безпрецедентним викликом для лікарів усіх спеціальностей, адже, як виявилося, ця підступна інфекція здатна спричиняти поліорганні ураження та виникнення ускладнень не тільки в гострій фазі захворювання, а й у період реконвалесценції. Особливо небезпечним COVID-19 є для тих категорій пацієнтів, які мають хронічні соматичні хвороби, у тому числі захворювання печінки. У таких пацієнтів спостерігається підвищений ризик виникнення COVID-19 і більш тяжкі його форми, що обумовлено прямою цитопатичною дією вірусу SARS-CoV-2 на гепатоцити, медикаментозно-індукованим ураженням, системним запаленням та ішемічним пошкодженням печінки.
Тому важливе місце в лікуванні захворювань печінки, особливо в умовах пандемії COVID-19, повинні займати препарати, що мають гепатопротекторну активність, поліпшують функції печінки і відновлюють гепатоцити. Серед цих препаратів заслуговує на увагу фітопрепарат Лів.52®. Завдяки комплексному складу він реалізує гепатопротекторну, антитоксичну, протизапальну, жовчогінну, антиоксидантну, антианорексичну дію, що дозволяє значно поліпшити стан пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання печінки (ХЗП), зменшити ризик тяжкого перебігу COVID-19 та відновити стан печінки після медикаментозного лікування коронавірусної інфекції.
24–25 вересня у Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання та суміжна патологія. Алгоритми діагностики та лікування», у рамках якої розглядалися найважливіші питання інфекційної патології в клінічній практиці, взаємовпливу інфекційних та коморбідних захворювань, епідеміологічні та клінічні аспекти дельта-вірусу, туберкульозу кишечника, а також застосування фітотерапії в лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура.
З доповіддю «Фітотерапія в лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура: чому це сьогодні актуально?» виступила начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор Галина Осьодло.
Захворювання гепатобіліарної системи — актуальна проблема сучасної медичної практики. Встановлено, що в пацієнтів з ХЗП спостерігається підвищений ризик виникнення більш тяжкої форми COVID-19. Зокрема, пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) більш сприйнятливі до пошкодження печінки внаслідок SARS-CoV-2 і мають тяжчий перебіг коронавірусної інфекції.
Можливими ланками патогенезу ураження печінки при COVID-19 є пряма цитопатична дія SARS-CoV-2 на гепатоцити, що пов’язано з наявністю в них рецептора до ангіотензинперетворюючого ферменту 2, який вірус SARS-CoV-2 використовує для проникнення у клітину, тривалий прийом лікарських препаратів, що викликають медикаментозно-індуковане пошкодження гепатоцитів. Також одним із механізмів пошкодження печінки може бути надмірна імунна відповідь, викликана вірусом, яка запускає системну запальну реакцію у вигляді «цитокінового шторму». Гіпоксія й ішемія внаслідок респіраторного дистрес-синдрому, синдрому системної запальної відповіді та поліорганної недостатності можуть викликати ішемічне ураження печінки.
Про ураження вірусом гастроінтестинального тракту та гепатобіліарної системи свідчать такі клінічні симптоми, як діарея, абдомінальний дискомфорт, нудота, блювання, дисгевзія, зниження апетиту й анорексія та зміни лабораторних показників: підвищення білірубіну, трансаміназ (АЛТ, АСТ), лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, подовження протромбінового часу. Значна поширеність шлунково-кишкових та гепатобіліарних симптомів у постковідному періоді підтверджується результатами клінічних досліджень, у 18 з яких повідомлялося про втрату апетиту у пацієнтів, які перенесли COVID-19, у 32 — про нудоту/блювання, у 58 — про діарею і у 12 — про біль у животі. Поширеність анорексії в дослідженнях становила 26,8 %, нудоти/блювання — 10,2 %, діареї — 12,5 %, болю/дискомфорту в животі — 9,2 %.
У дослідженні COVOCA (Galiero R., 2020) доведений вплив хронічної хвороби печінки на внутрішньолікарняну смертність при COVID-19. Фонові ХЗП, особливо в середньотяжкій стадії, значно погіршують прогноз захворювання госпіталізованих пацієнтів. Це пояснюється ключовою роллю печінки в біосинтезі молекул, що беруть участь у коагуляційному балансі та в запальній реакції.
Ожиріння вважається основним фактором ризику виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки і COVID-19. У системному аналізі літератури, що включав 8 досліджень, був показаний взаємозв’язок НАЖХП і тяжкої форми COVID-19, навіть після корегування на наявність ожиріння. При цьому ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції підвищувався в 2,4 раза. 
У дослідженні, що вивчало поширеність симптомів у постковідному періоді за участю 158 пацієнтів, було встановлено, що найбільш частим симптомом є слабкість, яка турбувала 82,9 % хворих, що обумовлено у тому числі пошкодженням гепатоцитів. 
Тому поряд з препаратами патогенетичного спрямування на різних етапах коронавірусної хвороби використовують гепатопротектори. Серед них доведену ефективність та безпеку має фітопрепарат Лів.52® — всесвітньо визнаний експерт з охорони здоров’я печінки та жовчного міхура.
Лів.52® — препарат рослинного походження, який має унікальний багатокомпонентний склад: Capparis spinosa (каперці колючі) — 65 мг, Cichorium intybus (цикорій звичайний) — 65 мг, Mandur bhasma (заліза оксид) — 33 мг, Solanum nigrum (паслін чорний) — 32 мг, Terminalia arjuna (терміналія аржуна) — 32 мг, Cassia occidentalis (касія західна) — 16 мг, Achillea millefolium (деревій звичайний) — 16 мг, Tamarix gallica (тамарикс гальський) — 16 мг, водний екстракт рутки лікарської. Кожен із компонентів потенціює та доповнює дію інших, забезпечуючи комплексну дію препарату. У сукупності всі компоненти Лів.52® нормалізують роботу печінки, чинять гепатотропну і протизапальну дію, покращують видільну функцію, викликаючи жовчогінний і діуретичний ефекти. Завдяки спазмолітичній, вітрогінній та анальгетичній дії Лів.52® може використовуватися як симптоматична терапія, а за рахунок реалізації антитоксичного й антисептичного ефекту — запобігати можливим ускладненням.
Лів.52® був створений в 1955 році і вже протягом 66 років застосовується в 65 країнах світу. За цей час було проведено понад 300 рандомізованих клінічних досліджень, які підтвердили ефективність і безпеку Лів.52® при хронічних захворюваннях печінки і жовчного міхура. Лів.52® — перший мультикомпонентний рослинний препарат з гепатопротекторними властивостями, визнаний регуляторними органами як лікарський препарат. Він зареєстрований як безпечний і ефективний лікарський засіб в Intercantonal Office for the Control of Medicines у Швейцарії. Також препарат є однією з 13 запатентованих рослинних формул, включених до керівництва Американської ботанічної ради. У 2013 році Лів.52® включений в книгу рекордів LIMCA як рослинний препарат, який найбільш часто продається в Індії.
Лів.52® чинить багатогранну дію на печінку та жовчовивідні шляхи. Препарат нормалізує білково-синтетичну функцію печінки, має антиоксидантний та мембраностабілізуючий ефект, підвищує рівень токоферолів у гепатоцитах. Лів.52 стимулює біосинтез білків і фосфоліпідів, сприяє відбудові гепатоцитів, зменшує дегенеративні, жирові та фіброзні зміни, підсилює внутрішньоклітинний обмін, тим самим забезпечує відновлення клітин печінки. Лів.52® захищає печінку від впливу токсичних речовин — викликає зниження рівня етанолу в сироватці крові, підвищуючи активність ацетальдегіддегідрогенази, що сприяє зниженню ацетальдегіду та прискоренню його виведення з організму. При цьому Лів.52® можна поєднути з більшістю ліків без зміни дозування, він не чинить естрогеноподібної дії та не пригнічує ферментну систему цитохрому Р450 гепатоцитів.
Лів.52® є ефективним і безпечним засобом для лікування інфекційного гепатиту, що було підтверджено метааналізом LIMAS (Kolhapure S.A. et al., 2004), який включав 50 клінічних досліджень (фаза III), що оцінювали ефективність і безпеку застосування Лів.52® при інфекційному гепатиті А. У зазначених дослідженнях взяли участь 4490 пацієнтів, з них 233 дитини віком до 15 років. Лів.52® призначався 3007 пацієнтам у середньому протягом шести місяців. Серед контрольних пацієнтів 785 приймали плацебо, решта — кортикостероїди, полівітаміни або інші лікарські засоби. Після прийому Лів.52® у пацієнтів знизився рівень білірубіну до нормальних значень, відмічено статистично вірогідне зниження рівня АСТ. Крім того, у групі пацієнтів, які приймали Лів.52®, порівняно з групою, яка отримувала плацебо, відзначалося скорочення періоду захворювання на гепатит А на 68 %. Кумулятивний аналіз даних у дослідженні LIMAS показав, що Лів.52® є безпечним і ефективним засобом для лікування гепатиту А. Його прийом супроводжувався поліпшенням клінічних і біохімічних параметрів, а також значущим скороченням тривалості захворювання. У жодному з 50 досліджень, включених до метааналізу, не виявлялося вираженої побічної дії Лів.52®. 
Завдяки гепатотропній дії Лів.52® забезпечує зниження гепатотоксичності, викликаної прийомом лікарських препаратів. Так, у дослідженні K.S. Kulkarni було показано, що застосування парацетамолу у щурів протягом 4 тижнів викликає виражене посилення активності АЛТ і зниження активності Na+/К+-АТФази в печінці, що свідчить про пошкодження гепатоцитів і підтверджується дистрофічними та некротичними змінами при гістоморфологічному дослідженні. Зазначені зміни не реєструвалися в експерименті за одночасного введення парацетамолу і Лів.52® у дозі 750 мг/кг маси тіла протягом 28 днів. Відновлення рівня Nа+/К+-АТФази і АЛТ, а також обмеження поширення пошкоджень печінки у тварин, які отримували Лів.52®, підтверджують гепатотропну дію препарату. Ймовірно, саме за рахунок нормалізації Nа+/К+-АТФази здійснюється регенерація гепатоцитів і стабілізація клітинних мембран.
Дані проведених досліджень свідчать про те, що Лів.52® нормалізує рівні білірубіну, АСТ, АЛТ, лужної фосфатази, регулює рівень плазмових білків крові, нормалізує співвідношення альбумін/глобулін, зменшує перекисне окиснення ліпідів, запобігає накопиченню жирів у гепатоцитах, відновліює активність Nа+/К+-АТФази мембран гепатоцитів та покращує перебіг вірусного гепатиту А.
Захворювання печінки нерідко супроводжуються захворюваннями жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. Дисфункція жовчного міхура і сфінктера Одді призводить до порушення відтоку і застою жовчі, що сприяє формуванню біліарного сладжу, а в частини пацієнтів — розвитку жовчнокам’яної хвороби.
Лів.52® позитивно впливає на дискінезію жовчовивідних шляхів, тим самим знижує ризик розвитку жовчнокам’яної хвороби. Це обумовлено тим, що Лів.52® покращує колоїдні властивості жовчі, знижуючи рівень холестерину та збільшуючи кількість жовчних кислот. Доведено, що Лів.52® покращує скоротливу функцію жовчного міхура, зменшує літогенні властивості жовчі, запобігає утворенню жовчних каменів, покращує процеси травлення і засвоєння їжі.
Таким чином, фітотерапія захворювань гепатобіліарної системи сьогодні є актуальною, оскільки хронічні захворювання печінки погіршують прогноз при COVID-19. У період пандемії збільшується ризик медикаментозно-індукованого ураження гепатоцитів, системного запалення й ішемічного ураження печінки. Лів.52® справляє підтверджений захисний вплив на гепатоцити, стимулює їх відновлення та нормалізує їхні функції, що дозволяє значно поліпшити стан пацієнтів, які страждають на ХЗП, зменшити ризик тяжкого перебігу COVID-19 та відновити функціональний стан печінки після медикаментозного лікування коронавірусної інфекції.


Повернутися до номеру