Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №3, 2021

Повернутися до номеру

Брати Аскоченські: Аристарх — лікар, Віктор — публіцист

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпровський державний медичний університет», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті наведені життєвий шлях і професійна діяльність братів Аскоченських із роду священнослужителів. Старший Віктор (1813–1879) обрав собі за місію вдосконалення і розвиток духовної сфери людини. Молодший Аристарх (1817–1896) здобув медичну освіту. Працював земським лікарем на Катеринославщині (сучасній Дніпропетровщині). Став доктором медицини, військовим лікарем. Брати Аскоченські зробили вагомий внесок у розвиток медичної науки і практики, в публіцистичну та культурно-освітню сферу.

The article presents the life path and professional activity of Askochensky brothers from the clergy family. The elder brother Victor (1813–1879) chose for himself the mission of improving and developing the spiritual sphere of a person. The younger brother Arystarkh (1817–1896) received medical education. He worked as a zemstvo doctor in the Yekaterynoslav region (modern Dnipro-petrovsk region). He became a doctor of medicine, a military doctor. The Askochensky brothers made a significant contribution to the development of medical science and practice, to the journalistic and cultural-educational spheres.


Ключові слова

Віктор та Аристарх Аскоченські; публіцист; земський лікар; Тимофіївська глина; Катеринославщина (Дніпропетровщина)

Victor and Arystarkh Askochensky; publicist, zemstvo doctor; Tymofiivska clay; Yekaterynoslav-Dnipropetrovsk region


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Дневник В.И. Аскоченского. Исторический вестник. 1882. Т. VII. С. 89-90.
  2. Каплин А.Д. Крепкий и бестрепетный стоятель за веру Православную. Памяти Виктора Ипатьевича Аскоченского (1/14 октября 1813–18/31 мая 1879). Харьков, 2013.
  3. Савчук В. «Тимофіївська глина»: до історії вивчення геологічного минулого Придніпров’я. Скарби Придніпровського степу: краєзнавчий альманах. Січеславщина. 2002. В. 4.
  4. Стадион В.М. Книга доктора Аскоченского. Степь. 1886. № 22. С. 335.
  5. Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Аскоченский В.И. М., 1989. Т. 1. С. 117-118.
  6. О производстве чиновников. Подольские губернские ведомости. 1851. № 6. С. 45.
  7. Виктор Ип. Аскоченский (Некролог). Волынские епархиальные ведомости. 1879. № 13. С. 510-511.
  8. Скрипник А. Чиновники губернського Кам’янця: cторінки історії. Подолянин. 2005. 4 лютого. С. 5.
  9. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: от начала русской образованности до наших дней. СПб., 1889. Вип. 1/2. С. 827.

Повернутися до номеру