Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія" Том 13, №6, 2020

Повернутися до номеру

Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» (3–5 листопада 2020 року, м. Одеса)

Науково-практична ювілейна конференція, присвячена 20-літтю Всеукраїнської антигіпертензивної асоціації, була організована Національною АМН України, Міністерством здоров’я України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМНУ», Асоціацією кардіологів України, Всеукраїнською антигіпертензивною асоціацією, Всеукраїнською асоціацією превентивної кардіології та реабілітації, Асоціацією дослідників України за підтримки Міжнародного товариства судинного здоров’я. 
Науково-практична конференція була присвячена сучасним методам діагностики й лікування артеріальної гіпертензії (АГ), вона охоплювала такі питання: проблеми контролю артеріального тиску (АТ), артеріальна гіпертензія і серцево-судинний ризик, сучасні аспекти вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах, лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет, запобігання розвитку когнітивних порушень на фоні артеріальної гіпертензії, лікування артеріальної гіпертензії із супутньою патологією, такою як фібриляція передсердь, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту і їх комбінації, блокатори ангіотензинових рецепторів і їх комбінації. Особливу увагу було приділено коморбідності: ураження нирок, синдром обструктивного нічного апное сну, стрес та артеріальна гіпертензія.
У роботі конференції взяли участь близько 1000 лікарів і науковців з усіх областей України та зарубіжжя. Конференція проходила як у формі онлайн-трансляції, так і в умовах карантинних обмежень відповідно до всіх правил безпеки в залі з дотриманням необхідної соціальної дистанції. У рамках конференції було проведено спільну сесію Міжнародного товариства судинного здоров’я і Всеукраїнської антигіпертензивної асоціації, також проведено лекції, сателітні симпозіуми, круглі столи, дискусії з актуальних питань діагностики й лікування артеріальної гіпертензії. Загалом було заслухано близько 65 доповідей, зокрема, оприлюднено результати власних досліджень. Проведено засідання з розглядом практичних аспектів лікування артеріальної гіпертензії, на якому наводилися клінічні випадки. 
Провідними вченими України й зарубіжжя було зроблено доповіді й прочитано лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень, супутніх станів, розглядалися особливості терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією, фібриляцією передсердь і серцевою недостатністю. Було обговорено питання профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії, лікування резистентної і рефрактерної гіпертензії, гіпертензивних кризів, лікування дисліпідемій і гіперурикемії при артеріальній гіпертензії, розглянуто основні аспекти лікування пацієнтів із цукровим діабетом (гіполіпідемічна, гіпоглікемічна, антигіпертензивна й антитромбоцитарна терапія), ефективність дієтичного харчування при АГ, лікування гіпертензії у хворих похилого віку, синдром обструктивного апное сну при артеріальній гіпертензії і методи боротьби з ними. Були проведені майстер-класи на такі теми: базова підтримка життя, діагностичні ключі й знахідки при ультра-звуковому дослідженні судин у пацієнтів з АГ, позаофісне моніторування АТ.

Резолюція

На конференції під час обговорення виступів і дискусій були визначені перспективні напрямки наукових досліджень і заходів у практичній кардіології:
1. Постійне формування позитивної мотивації в населення щодо необхідності профілактики й лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя й профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.
2. Забезпечення керівниками управлінь охорони здоров’я розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів і працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.
3. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів, ендокринологів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії і профілактики її ускладнень.
4. Широке впровадження в практику положень клінічної настанови й уніфікованого клінічного протоколу з діагностики й лікування хворих з артеріальною гіпертензією.
5. Більш широке впровадження в практику сучасних методів вимірювання артеріального тиску й телемоніторингу.
У рамках громадського обговорення нової редакції уніфікованого клінічного протоколу з діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії в Україні запропоновано такі принципові положення:
1. Рекомендувати впровадження в практику лікарів сертифікованих приладів для автоматичного вимірювання артеріального тиску.
2. Рекомендувати поширення методу домашнього моніторування артеріального тиску з метою більш ефективного контролю АТ на фоні терапії і підвищення прихильності пацієнтів до лікування. 
3. Рекомендувати поширення застосування сучасних технологій (гаджетів) для впровадження санітарно-просвітницьких матеріалів і програм серед пацієнтів.
4. Зважаючи на низький відсоток пацієнтів з ефективним контролем АТ в українській популяції хворих на АГ, вирішено тимчасово рекомендувати цільові рівні АТ при офісному вимірюванні менше за 140/90 мм рт.ст. із наголошенням жорсткої необхідності його досягнення. Якщо на фоні антигіпертензивної терапії досягнуто більш низький рівень АТ (< 140/90 мм рт.ст.), а терапія добре переноситься, немає жодних побічних ефектів з боку самопочуття хворого або якості життя, схему лікування не варто корегувати. 
5. Адаптувати рутинну практику надання медичної допомоги до роботи в умовах пандемії COVID-19, а саме: використовувати методики, що дозволяють зменшити кількість візитів до лікаря, але при цьому будуть сприяти покращенню контролю гіпертензії в популяції (залучати пацієнта до свого лікування й самостійного контролю свого стану за допомогою домашнього моніторування АТ, засобів телемедицини й дистанційної комунікації з лікарем, використовувати більш потужну комбіновану антигіпертензивну терапію на початку лікування, надати пацієнтам рекомендації з модифікації способу життя й оцінювати дистанційно прихильність до зміни способу життя).
 
Конференція ухвалила:
— Звернутися до МОЗ України з проханням розширити перелік ліків, які входять до складу програми «Доступні ліки», за рахунок як нових молекул, так і комбінованих препаратів фіксованої дози.
— Продовжити активне виявлення осіб з артеріальною гіпертензією, упровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику. 
— Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників до підвищення ефективності профілактики й лікування артеріальної гіпертензії.
— Продовжити роботу щодо забезпечення хворих на артеріальну гіпертензію сучасними лікувальними технологіями. 
— Забезпечити додаткове охоплення диспансерного нагляду хворих на АГ з високим ризиком.
— Активно впроваджувати комбіновану антигіпертензивну терапію на основі фіксованих комбінацій, корекцію ризик-факторів і статинотерапію у хворих на резистентну й рефрактерну АГ.
— Удосконалити роботу зі своєчасного виявлення й патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій. 
— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами й нефрологами щодо пацієнтів з високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.
— Провести наступну науково-практичну конференцію з артеріальної гіпертензії в Україні 27–29 травня 2021 року в м. Львові. 
Матеріал наданий організаторами конференції


Повернутися до номеру