Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 13, №3, 2020

Повернутися до номеру

Пам’яті Миколи Кузьмича Фуркала (1923–2020)

26 лютого 2020 року на 97-му році пішла з життя чудова людина, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки, лауреат Державної премії України Микола Кузьмич Фуркало. 
Микола Кузьмич про-йшов тяжкий шлях солдата в роки Великої Вітчизняної війни. Після закінчення Івано-Франківського медичного інституту в 1953–1956 рр. працював лікарем на Львівщині. З 1956-го — аспірант Київського інституту вдосконалення лікарів. Після закінчення аспірантури залишився в цьому інституті та працював спочатку асистентом, згодом доцентом, професором, проректором з наукової роботи. Протягом 15 років, з 1974 до 1989 року, очолював Український науково-дослідний інститут кардіології імені М.Д. Стражеска. За цей період була збудована нова база інституту — 5 клінічних і лабораторних корпусів, отримана нова науково-діагностична апаратура, налагоджені сучасні діагностичні методи. Наукова робота протягом цих років під керівництвом М.К. Фуркала була пов’язана з найактуальнішими питаннями сучасної кардіології — проблемами атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. Упродовж 1974–1990 рр. співробітники інституту одержали 120 авторських свідоцтв на нові наукові винаходи щодо патогенезу, діагностики, лікування ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби. За цей період в інституті було виконано близько 100 докторських і кандидатських дисертацій. Інститут отримав право атестації наукових кадрів вищої кваліфікації за розпорядженням ВАК. Активна наукова, клінічна й організаційно-методична робота принесла інституту добру славу завдяки згуртованості та відданості справі колективу закладу.
Окрім керівництва роботою інституту, професор М.К. Фуркало в 1978 році створив та очолив кафедру функціональної діагностики при Київському інституті вдосконалення лікарів. На посаді завідувача цієї кафедри професор М.К. Фуркало пропрацював майже 20 років. 
В активі великої організаційної і науково-педагогічної роботи М.К. Фуркала 38 докторів і кандидатів медичних наук, які виконали свої роботи під його безпосереднім керівництвом, 423 опубліковані наукові праці. В 1980 році М.К. Фуркало у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії Української РСР за розробку та впровадження методів етапного лікування хворих на інфаркт міокарда. За наукові розробки та їх впровадження в практику Микола Кузьмич Фуркало був нагороджений медалями С.П. Боткіна і М.Д. Стражеска, Знаком пошани Національної академії медичних наук України «Агапіт Печерський», одержав 12 авторських свідоцтв за наукові винаходи. 
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та участь у підготовці медичних кадрів у 1989 році професорові М.К. Фуркалу присуджено почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Протягом багатьох років М.К. Фуркало був членом редколегій журналів «Кардіологія», «Лікарська справа», «Український кардіологічний журнал». В 1990–1999 рр. очолював Товариство київських кардіологів.
До останніх днів Микола Кузьмич продовжував працювати у відділі атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, консультував пацієнтів, брав участь у проведенні наукової роботи, щедро ділився з колегами своїми знаннями та життєвим досвідом.
Колектив ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Всеукраїнська асоціація кардіологів України, колеги, учні, друзі глибоко сумують за видатним ученим, талановитим керівником, яскравою особистістю та висловлюють щире співчуття родині Миколи Кузьмича Фуркала.


Повернутися до номеру