Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія" №1 (63), 2019

Повернутися до номеру

До уваги молодих вчених! Запрошуємо взяти участь у конкурсі в 2019 році!

Положення про конкурс молодих вчених

Конкурс молодих вчених організований за ініціативи Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація», оргкомітету Конференції з артеріальної гіпертензії з метою виявлення та заохочення талановитої молоді та її активності в проведенні наукових досліджень за тематикою, заявленою в програмі конференції.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно нагород. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники організацій, підприємств Національної академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових установ, лікарень як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю любої іншої нагороди, включені в поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії.

Премії повторно не присуджуються.

Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються на розгляд комісією, спеціально створеною для розгляду цих премій, до 30 квітня 2019 року.

Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається комісією, створеною для розгляду цих премій.

Порядок подання робіт на конкурс

1. Учасникам конкурсу необхідно не пізніше 30 квітня 2019 року подати в оргкомітет Конференції з артеріальної гіпертензії:

— анкету учасника конкурсу (додаток 1);

— реферат обсягом не більше 2 сторінок з основним змістом роботи, оформлений відповідно до вимог (додаток 1);

— довідку з місця роботи чи навчання, завірену печаткою організації, що підтверджує статус та вік учасника конкурсу.

Реферат та анкету необхідно направити до оргкомітету Конференції з артеріальної гіпертензії електронною поштою за адресою sirenkoyu@gmail.com з поміткою «Конкурс молодих вчених». Довідку з місця роботи необхідно надіслати також електронною поштою за вказаною адресою.

2. Один учасник може подавати на конкурс лише одну роботу.

3. Бажано подання роботи на конкурс від одного автора або в співавторстві з науковим керівником. В порядку виключення на конкурс може бути подана робота від колективу авторів. В такому випадку прізвище учасника конкурсу вказується першим у списку авторів. Премія та винагорода присуджується лише першому автору наукової роботи.

4. Участь у конкурсі безкоштовна.

Порядок розгляду конкурсних робіт

1. Рішення про присудження премії переможцям приймається членами конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять керівники секцій та члени програмного комітету Конференції з артеріальної гіпертензії, що відбудеться 29–31 травня 2019 року в м. Києві.

2. Реферати конкурсних робіт розсилаються членам конкурсної комісії для проведення заочної експертизи. Кожен член комісії подає до конкурсної комісії висновки експертизи за 10–бальною шкалою.

3. За умовами конкурсу робота має бути подана у вигляді усної доповіді на секції молодих вчених особисто конкурсантом. На конкурс буде відібрано п’ять доповідей за результатами розгляду експертами конкурсних рефератів.

4. По закінченні секції молодих вчених конкурсна комісія проводить робочу нараду, на якій з п’яти доповідей обирає три найкращі роботи молодих вчених з урахуванням виконання всіх вимог роботи, поданої на конкурс, згідно з положенням про проведення конкурсу, висновками заочної експертизи та відкритого обговорення та визначає переможців конкурсу.

5. Нагородження переможців конкурсу молодих вчених проводиться під час урочистої церемонії закриття конференції.

6. Інформація про результати конкурсу буде опублікована на сайті ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» та в журналі «Артеріальна гіпертензія».

Винагороди

Перша премія — участь у літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у 2019 році (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Друга премія — участь в Українській конференції з артеріальної гіпертензії у травні 2020 року (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) та в конкурсі на участь у літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у наступних роках (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Третя премія — передплата на два журнали на вибір від Видавничого дому «Заславський» на 2020 рік за підтримки ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та Видавничого дому «Заславський».

Правила оформлення реферату та анкети

Додаток 1

Реферат має бути подано українською мовою, текст — не більше двох сторінок, правила оформлення такі ж, як і для тез.

Анкета (є обов’язковою та розташовується в тому ж файлі, що й реферат, на першій сторінці перед основним текстом реферату):

1) прізвище, ім’я, по батькові повністю;

2) дата народження;

3) місце роботи або навчання (включаючи назву закладу);

4) посада, вчене звання, ступінь;

5) електронна адреса, телефон, факс, поштова адреса для переписки;

6) назва секції;

7) заявлений вид участі в рамках конференції: усна доповідь, стендова доповідь.

Реферат з анкетою необхідно надіслати вкладеним файлом за адресою оргкомітету електронною поштою sirenkoyu@gmail.com

В темі електронного листа вказуються прізвище та ініціали автора зі словами «Конкурс молодих вчених 2019_Ivanov I.I.».

Назва вкладеного файлу: прізвище та ініціали автора латиницею. Наприклад: Ivanov I.I._ref

Склад членів комісії*:

1. Професор Коваль Олена Акиндинівна.

2. Професор Целуйко Віра Йосипівна.

3. Професор Лутай Михайло Ілларіонович.

4. Професор Коваль Сергій Миколайович.

5. Професор Несукай Олена Геннадіївна.

6. Професор Більченко Олександр Вікторович.

7. Професор Жарінов Олег Йосипович.

8. Доктор медичних наук Радченко Ганна Дмитрівна.

9. Доктор медичних наук Міщенко Лариса Анатоліївна.

Примітка: * — персональний склад журі може бути частково змінено залежно від доступності його учасників на момент проведення конкурсу.Повернутися до номеру