Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018

Back to issue

Doctors of Katerynoslav — members of Prosvita society To the 150th anniversary of the All-Ukrainian Prosvita society (1868–2018)

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті висвітлено життєвий шлях, професійну й громадську діяльність катеринославських медиків — членів товариства «Просвіта». Зібрано інформацію про 28 знаменитих і відомих діячів. Вони зробили значний внесок у розвиток медицини, національної культури, літератури й просвітницького руху на Катеринославщині.

В статье освещаются жизненный путь, профессиональная и общественная деятельность екатеринославских медиков — членов общества «Просвита». Собрана информация о 28 знаменитых и известных деятелях. Они внесли значительный вклад в развитие медицины, национальной культуры, литературы и просветительского движения на Екатеринославщине.

Life path, professional and public activity of Katerynoslav doctors — members of Prosvita society are presented in the article. Information about 28 famous and renowned personalities is gathered. They made a significant contribution to the development of medicine, national culture, literature and enlightenment movement in Katerynoslav area.


Keywords

товариство «Просвіта»; медики; Катеринослав

общество «Просвита»; медики; Екатеринослав

Prosvita society; doctors; Katerynoslav region


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): Біобібліографічний покажчик / Микола Чабан. — Дніпропетровськ: ІМА-Прес, 2002. — 536 с.

2. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 6: Листи друзів, приятелів, знайомих до Д.І. Яворницького / Укладачі: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов та ін.; за заг. ред. Н. Капустіної. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2012. — С. 66, 793-794.

3. Жук В. «Я — не бидло, я — українець!» / Валентина Жук. // Черкаський край. — 17 листопада 2015.

4. Мірошниченко Л.П. Косачі на Катеринославщині / Л.П. Мірошниченко // Регіональне й загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з’їзду. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 194-195.

5. Василенко Н. Катеринослав у житті і творчості родини Драгоманових-Косачів / Н. Василенко // Музей і місто. Матеріали обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська. — Дніпропетровськ, 2003. — С. 34-39.

6. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Арх-14841а.

7. Некролог [Лучник Мусій] // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1 декабря 1898. — № 34. — С. 1233-1234.

8. Мазепа-Коваль Г. Спогади / Мазепа-Коваль Галина. — Торонто, 1993.

9. Мицик Ю. Листи наших земляків до Грушевського // Бористен (Дніпропетровськ). — 1997. — № 3. — C. 4.

10. Профессора Томского университета. Биографический словарь. — Вып. 1. 1888–1917. — Томск: Издательство Томского университета, 1996. — С. 210-212.

11.М.О. Рогович (некролог) // Дніпровські хвилі. — 1913. — № 15-16. — С. 240.

12. Загальні збори Катеринославської «Просвіти» // Дніпрові хвилі. — 1911. — № 20. — С. 282-284.

13. Чабан Н. Украинский дом Хренникова / Николай Чабан // Апельсин. — 2001. — № 1. — С. 6-9.


Back to issue