Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" 2 (60) 2016

Повернутися до номеру

Вітаємо Юрія Мироновича Степанова!

Статтю опубліковано на с. 93-95

 

У червні 2016 р. відзначає ювілей людина, чиє ім’я нерозривно пов’язане з гастроентерологією. Директору ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» Юрію Мироновичу Степанову — ​60 років. Він не потребує особливого представлення.

Професор Ю.М. Степанов народився 14 червня 1956 року в с. Васильківка Дніпропетровської області, де й минало його дитинство.
Вищу медичну освіту Юрій Миронович отримав у Азербайджанському медичному інституті в м. Баку, куди в свій час були направлені його батьки за службовим розподілом як молоді фахівці. Там же він і почав свій творчий шлях науковця та викладача на посадах старшого лаборанта та асистента кафедри загальної клінічної патології й лабораторної діагностики інституту удосконалення лікарів.
У 1986 р. у м. Москві захистив кандидатську дисертацію на тему «Коррекция нарушений кислородно-транспортной функции эритроцитов в процессе опухолевого роста с помощью препаратов цинка, кобальта и меди». З того часу почався наступний етап його наукової діяльності.
Вирішальну роль у становленні Юрія Степанова як дослідника зіграв Дніпропетровський науково-дослідний інститут гастроентерології, де він почав працювати в 1989 р.
У 1990 р. Ю.М. Степанов перейшов на роботу в Дніпропетровську державну медичну академію на кафедру гастроентерології, спочатку асистентом, а з 1996 р. — ​доцентом.
За порадою наукового консультанта, професора І.І. Гриценка, доцент Юрій Миронович Степанов обрав новий напрям досліджень — ​передракові стани шлунка. Результати багаторічних експериментів і клінічних розробок за цією проблемою були покладені в основу його докторської дисертації «Хронічний гастрит: клініко-біохімічні та морфофункціональні аспекти формування диспластичних змін слизової оболонки шлунка» (2002).
За короткий час завдяки інтенсивній роботі він став одним з найвідоміших гастроентерологів України. Юрій Степанов пройшов шлях від асистента до професора. Колектив кафедри під його керівництвом вже 14 років успішно розробляє актуальні проблеми внутрішніх хвороб та гастроентерології. На цій кафедрі Юрій Миронович реалізував свій життєвий вибір наукової та педагогічної діяльності.
Ю.М. Степанов — ​блискучий викладач. Його лекції й семінари, присвячені гастроентерології, внутрішнім хворобам, диференціальній діагностиці та інтенсивній терапії, зробили його учителем декількох поколінь гастроентерологів країни.
У 2011 р., вже будучи відомим вченим, Юрій Миронович Степанов очолив Інститут гастроентерології НАМН України. Він одразу розвинув ряд нових наукових та клінічних напрямів, завдяки чому сьогодні ця установа є лідером в Україні щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з патологією органів травлення.
Незважаючи на всі труднощі, завдяки зусиллям керівника інститут був піднятий із занедбаного стану, відбулися якісні та кількісні зміни матеріально-технічної бази. Проведено оснащення найсучаснішим обладнанням діагностичного, рентгенологічного відділень, хірургії та реанімації, клініко-діагностичної та біохімічної лабораторій, розширено діапазон терапевтичних та хірургічних втручань. Це дозволяє сьогодні використовувати високоінформативні методики для отримання цінних наукових результатів, а також здійснювати лікувально-діагностичне обслуговування хворих на рівні кращих світових стандартів.
Професор Ю.М. Степанов дуже відповідальна людина, оскільки весь його трудовий шлях був пов’язаний з такими сферами діяльності, як вища та післядипломна освіта, охорона здоров’я, наука, професійні спілки й асоціації тощо.
Напружена робота адміністратора не заважає науковій діяльності Юрія Мироновича, що спрямована на обґрунтування сучасних принципів діагностики й лікування гастроентерологічних захворювань, проблему факторів ризику їх виникнення та запобігання ускладненням. Клінічна гастроентерологія, клінічна фармакологія, реабілітація пацієнтів з патологією органів травлення є основними напрямами наукової діяльності професора Ю.М. Степанова.
Юрій Миронович — ​відомий вчений, його праці, присвячені проблемам удосконалення організації медичної допомоги та клінічним аспектам внутрішніх хвороб, відомі широкій громадськості не тільки в Україні, а й за кордоном. Під його керівництвом були виконані роботи з таких актуальних питань, як обґрунтування й розробка шляхів підвищення ефективності діагностики та лікування патології верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, у тому числі передракових станів, удосконалення лікування хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, діагностика та корекція біліарних порушень, фіброзу печінки та підшлункової залози.
Серед безлічі ініціатив професора Ю.М. Степанова на посаді директора інституту — ​реалізація завдань зі створення громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні», проведення щорічних науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Сесії інституту гастроентерології», під час яких науковці й лікарі цієї установи діляться своїм досвідом та результатами наукових досліджень з медичною спільнотою всієї України та інших країн.
Він особисто приклав значні зусилля для відкриття в інституті відділення дитячої гастроентерології та створив абсолютно нове за своїми функціями відділення міні-інвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики.
В інституті продовжується зрощування молодої перспективної команди науковців та лікарів. Завдяки активності Юрія Мироновича сьогодні інститут має такі кадровий та ресурсний потенціали, які дали підстави для визнання установи координаційним науково-практичним центром за спеціальністю «гастроентерологія» в Україні, основні якості якого — ​добротність та надійність.
Юрій Миронович творчо працює не тільки в галузі науки. Багато часу він приділяє діяльності Української гастроентерологічної Асоціації, членом правління якої він є упродовж багатьох років, де висвітлює проблеми організації науки, актуальні аспекти внутрішньої медицини, питання організації медичної допомоги, громадські проблеми тощо.
Небайдуже ставлення до наукових та громадських проблем — ​одна із рис характеру та способу життя Юрія Мироновича, як і бажання завжди досконально вивчити проблему, щоб ефективно працювати над її вирішенням.
Як справжній науковець, він продовжує навчатися сам і навчати інших. Професор Ю.М. Степанов підготував 8 кандидатів наук. Продовжується робота над 10 дисертаціями, у тому числі 5 докторськими.
Участь у наукових і громадських форумах, керівна роль у підготовці дисертаційних робіт, підготовка сумісних із співробітниками та учнями статей до публікації, рецензування наукових робіт, участь в роботі двох спеціалізованих рад (при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», а також Запорізькому державному медичному університеті) — ​все це невід’ємні елементи нинішньої активної діяльності Юрія Мироновича.
Протягом багатьох років своєї роботи він осягнув безліч аспектів медичної науки та практики, втілив свою наукову роботу в 440 наукових працях, ​у тому числі 4 монографіях, 7 посібниках, 19 методичних рекомендаціях, 12 патентах, 18 інформаційних листах, де висвітлені патогенез, клініка, діагностика, лікування хвороб органів травлення, а також проблеми невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб.
Професор Ю.М. Степанов є ініціатором та сам бере участь в розробці державних нормативних документів. Він є членом мультидисциплінарних робочих груп МОЗ України зі створення клінічних рекомендацій та уніфікованих клінічних протоколів. За його участю було підготовлено та затверджено низку наказів щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гастроентерологічною патологією.
Юрій Степанов є головою Проблемної комісії НАМН та МОЗ України «Гастроентерологія», головним спеціалістом з гастроентерології та дієтології НАМН України, науковим редактором збірника наукових праць «Гастроентерологія», членом редакційних рад у вітчизняних періодичних виданнях, серед яких «Медичні перспективи», «Сучасна гастроентерологія», «Новини медицини та фармації», «Хірургія та колопроктологія».
Практична значущість наукових досліджень професора Ю.М. Степанова пов’язана з впровадженням їх результатів у роботу поліклінік та стаціонарів лікувально-профілактичних установ України.
З метою підвищення рівня знань населення з питань профілактики хвороб органів травлення Юрій Миронович виступає на телебаченні, постійно публікується в періодичних виданнях.
Професора Степанова знають у багатьох країнах світу та колишнього СРСР як видатного вченого, роботи якого стверджують його професійну майстерність та високу досвідченість.
За останні 15 років Юрій Миронович був головним дослідником у понад 20 міжнародних клінічних дослідженнях. Він координує вивчення та адаптацію в Україні сучасних клінічних рекомендацій та протоколів щодо лікування й профілактики гастроентерологічних захворювань, прийнятих у розвинених країнах світу, з позицій доказової медицини.
Професор Ю.М. Степанов особисто є членом великої кількості наукових міжнародних організацій. Особливо слід відмітити плідну роботу в міжнародному комітеті з присудження наукових премій Bares Award, де Юрій Миронович протягом багатьох років успішно представляє та підтримує науковців з України, які беруть участь в цьому відомому європейському конкурсі кращих наукових робіт.
Для Юрія Мироновича допомагати хворим — ​звичайний труд. Він добився значних успіхів у роботі та визнання колег завдяки своїй працездатності, талановитості, перспективності, відповідальному ставленню до справи і передусім до самого себе.
Кожний, хто спілкується з ним, вирішуючи наукові, організаційні, громадські питання, слухає його виступи, відчуває на собі привабливість його особистості — ​високоосвіченої людини, яка має знання в галузі не тільки медицини. У життєвій круговерті, коли розписана ледь не кожна хвилина, Юрій Миронович багато читає, любить мистецтво, музику.
Юрій Миронович відзначений державною нагородою — ​орденом «За заслуги» III ступеня, орденом Іллі Муромця II ступеня, нагрудним знаком «За розвиток регіону» та носить почесне звання «Заслужений лікар України».
Ми бажаємо йому подальших успіхів, творчого натхнення, видатних результатів наукової та громадської діяльності на благо суспільства!
Дорогий Юрію Мироновичу! Дозвольте розділити з Вами радість цього ювілею, радість від того, що Ви з нами: мужній, талановитий і працьовитий, мудрий і гнучкий, авантюрний і відповідальний, добросердий і вимогливий, захоплений і захоплюючий. Ми пишаємося нашим правом називати себе Вашими колегами!


Повернутися до номеру