Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" 1 (47) 2013

Повернутися до номеру

Юрій Іванович Решетілов (до 60-річчя з дня народження)

Завідувач кафедри сімейної медицини та гастроентерології державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» доктор медичних наук, професор Юрій Іванович Решетілов 16 березня 2013 року відсвяткував своє 60-річчя.

Ю.І. Решетілов народився в 1953 р. у селі Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області у родині сільських працівників. Після закінчення середньої школи в м. Ізмаїлі у 1970 р. вступив на перший курс Кримського державного медичного інституту; за сімейними обставинами з 1973 р. продовжив навчання у Харківському державному медичному інституті, який із відзнакою закінчив у 1976 р. за фахом «лікувальна справа».

Після закінчення первинної спеціалізації в інтернатурі на кафедрі терапії Харківського державного медичного інституту працював на посаді головного лікаря Должанської дільничної лікарні Ізюмського району Харківської області (1977–1980 р.). У Державному закладі «ЗМАПО МОЗ України» (до 2003 р. — Запорізький державний інститут удосконалення лікарів) Ю.І. Решетілов пройшов шлях від клінічного ординатора (1980–1982) до завідувача кафедри гастроентерології (з 1994 до сьогодні), доктора медичних наук (1991), професора (1992). На виконання Державної програми реформування медичної галузі з січня 2013 р. кафедра, яку очолює професор Ю.І. Решетілов, реорганізована в кафедру сімейної медицини та гастроентерології.

Серед найбільш значних наукових здобутків кафедри можна визначити суттєвий внесок у розробку нового міждисциплінарного наукового напрямку сучасної гастроентерології стосовно фізіології, патофізіології, діагностики та диференційованої фармакологічної корекції моторних порушень, комплексного лікування та вторинної профілактики захворювань органів травлення на підставі інтегральної оцінки функціонального стану травної системи. Іншим напрямком є наукове обґрунтування етіопатогенетичної терапії гастроентерологічних захворювань, асоційованих із хелікобактеріозом та хронічною специфічною інфекцією. Серед найважливіших розробок та впроваджень останнього часу слід відмітити методи комп’ютерної аероіонної діагностики хвороб органів травлення у взаємозв’язку з патологією інших органів та систем. Неінвазивні технології діагностичного скринінгу та контролю ефективності лікування сьогодні вважаються одним із найперспективніших напрямків сучасної гастроентерології. За технологічними рішеннями, інформативністю, позитивним економічним ефектом за рахунок оптимізації й скорочення часу обстеження та стаціонарного лікування гастроентерологічних хворих розробки професора Ю.І. Решетілова мають високе медико-практичне значення.

Завдання, пов’язані з підготовкою сімейних лікарів, визначили нові напрямки у науковій роботі кафедри, зокрема розробку та удосконалення методів діагностики і лікування захворювань травної системи у первинній ланці надання медичної допомоги населенню держави.

Створені на основі наукових розробок професора Ю.І. Решетілова лікувально-діагностичні методи одержали позитивні відгуки від фахівців і впроваджені в практику роботи терапевтів, хірургів, педіатрів, онкологів, спеціалістів з функціональної та променевої діагностики тощо. Матеріали наукових досліджень широко подані на українських і міжнародних форумах компетентної медичної громадськості. Професор Ю.І. Решетілов — автор 350 наукових праць, 12 патентів на винахід, 20 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Під його керівництвом успішно захищені три докторських та п’ять кандидатських дисертацій.

Професор Ю.І. Решетілов — наставник молодих лікарів, які працюють на кафедрі та у відділеннях клініки. Принципи високого професіоналізму, етики та деонтології прищеплюються колегам, науковцям і практичним лікарям-слухачам у період підготовки на циклах удосконалення лікарів на кафедрі сімейної медицини та гастроентерології. З метою забезпечення високої якості навчання на кафедрі застосовують сучасні методи активного, практично спрямованого навчання лікарів з визначенням перспектив впровадження нових медичних технологій в практику охорони здоров’я.

За час керівництва клінікою професор Ю.І. Решетілов створив власну школу науковців та практичних лікарів-гастроентерологів; за його ініціативи на клінічній базі кафедри був створений Запорізький гастроентерологічний центр, діяльність якого спрямована на науково-практичну інтеграцію лікувально-діагностичної діяльності терапевтів-гастроентерологів та хірургів, що дозволило одержати позитивні результати у вигляді суттєвого зниження кількості операційних втручань, збереження працездатності та покращення якості життя пацієнтів. Професор Ю.І. Решетілов бере участь у громадському житті, постійно проводить санітарно-освітню роботу: виступає у ЗМІ з доповідями та бесідами на теми профілактики захворювань травної системи та реабілітації хворих після проведеного комплексного лікування патології органів травлення.

Професор Ю.І. Решетілов зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст — лікар, науковець і педагог; ініціативний, грамотний організатор; скромна і приваблива людина. Колеги і численні учні щиро вітають Юрія Івановича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, подальших творчих успіхів і здобутків.Повернутися до номеру