Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Аналіз біомаркерів стресу в періопераційному періоді при хірургічному лікуванні гриж черевної стінки
Автори: Ушневич Ж.О. (1), Матолінець Н.В. (2)
(1) - КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни ЕКГ та їх прогностичне значення щодо розвитку раптової серцевої смерті у хворих на ГКМП
Автори: Целуйко В.Й. (1, 2), Бутко О.О. (1, 2)
(1) - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) - Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Випадок використання мініінвазивних технологій при вогнепальному пораненні грудей з ушкодженням середостіння
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Макаров В.В.1, 2, Бунін Ю.В.1, Смоляник К.М.2, Доценко В.В.2
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону КМС ЗСУ, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація хірургічного лікування атеросклерозу нижніх кінцівок та інфраренальної аорти
Автори: V. Shaprynskyi (1), Y. Shaprynskyi (2)
(1) — State Institution of Science “Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” of the State Administrative Department, Kyiv, Ukraine
(2) — National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №7, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дорожньо-транспортна травма як медико-санітарний наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру в Україні. Повідомлення друге: порівняльна характеристика клініко-епідеміологічних ознак (статі та віку)
Автори: Гур’єв С.О. (1), Кушнір В.А. (1, 2), Соловйов О.С. (1), Кушнір Г.П. (1)
(1) — Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №7, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення впливу забруднювачів атмосферного повітря на тяжкість перебігу COVID-19 в адміністративно-промисловому м. Харкові
Автори: Подаваленко А.П. (1), Георгіянц М.А. (1), Висоцька О.В. (2), Корж О.М. (1), Порван А.П. (2), Маслова В.C. (3), Березняков В.І. (1), Бабаєва О.І. (1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
(3) — Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гематологічні порушення як ускладнення COVID-19
Автори: Марков Ю.І. (1), Маркова І.А. (2), Горяінова Н.В. (2), Куявович Б.М. (2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прекондиціювання донорського серця при проведенні ортотопічної трансплантації
Автори: Лоскутов О.А. (1, 2), Гончаренко М.М. (1), Гончаренко М.В. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця» МОЗ України, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективи вивчення деяких електрофізіологічних параметрів у діагностиці затримки росту плода
Автори: Лахно І.В. (1), Мартиненко О.В. (2), Раймонді Ж. (3), Шульгін В.І. (4)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(3) — Університет Ла Сапієнца, м. Рим, Італія
(4) — Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дорожньо-транспортна травма як медико-санітарний наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру в Україні. Повідомлення перше: клініко-епідеміологічна характеристика
Автори: Гур’єв С.О. (1), Кушнір В.А. (1, 2), Кушнір Г.П. (1)
(1) — ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут державного управління та наукових досліджень із цивільного захисту, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Стратифікація ризику несприятливого найближчого прогнозу у хворих з тромбоемболією легеневої артерії високого ризику
Автори: Целуйко В.Й., Яковлева Л.М., Аскєров Р.Н., Курінна М.В., Харченко Л.В., Шило Н.Г.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінювання на робочому місці лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія»: ефективність та проблемні компетенції
Автори: Бєлка К.Ю. (1), Кучин Ю.Л. (1), Фоміна Г.А. (1), Тарасенко С. (1, 2), Савченко Б.О. (1), Скольська Л.В. (1), Хоменко О.Ю. (1), Омельчук М.А. (1), Лісний І.І. (1), Ярославська С.М. (1), Мазніченко В.А. (1, 3), Науменко О.В. (1), Коваленко В.О. (1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — EMC hospital st. Anna, Piaseczno, Poland
(3) — ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Менеджмент артеріальної гіпотензії після спінальної анестезії під час кесаревого розтину: багатоцентрове опитування лікарів та огляд літератури
Автори: Титаренко Н.В., Вознюк А.В., Дацюк О.І., Сливка Е.В., Літвінов С.К., Костюченко А.В., Мазур Г.М., Сергійчук О.В., Бевз Г.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження