Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 9 (621) 2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Автори: Кожухов С.М., Пархоменко О.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Автори: Марушко Ю.В., Вільянська О.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Автори: Матвієць Л.Г., к.м.н., Сельська М.Р., лікар-інтерн
Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги,
Національна медична академія імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
«Конча-Заспа» — обитель оздоровления, общественного здоровья, реабилитации (юбилейные заметки)
Автори: Трахтенберг И.М., академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины
Розділи: Медичні форуми
Медицина запорозького козацтва: огляд літератури
Автори: Тищенко О.В., заступник директора, КУ «Обласна наукова медична бібліотека» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Розділи: Історія медицини
Истоки современной неврологии
Автори: Сиделковский Алексей Леонович, - директор клиники современной неврологии «Аксимед», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории
Догузов Василий Дмитриевич - заведующий научно-методическим отделом Национального музея медицины Украины МЗ Украины, координатор EAMHMS по Центральной и Восточной Европе

Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Автори: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
1 - Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
2 - КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гельминтозы: современный взгляд на терапию
Автори: Бодня Е.И., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующая кафедрой медицинской паразитологии и тропических болезней
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Автори: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Письма с заграничной больничной койки
Автори: Борис Пухлик, профессор
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Розділи: Від першої особи
Професор І.І. Кутько: життєвий шлях та наукова спадщина (до 80-річчя з дня народження)
Автори: Петрюк О.П.(1, 2), Петрюк П.Т.(3), Сосін І.К.(4)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (Сабурова дача), м. Харків, Україна
3 - Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації осіб із проблемами психіки, м. Харків, Україна
4 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Сторінки пам'яті