Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 1 (32) 2017

Експериментальне дослідження впливу препарату колаген на формування сполучнотканинних структур у зоні імплантації сітчастого протеза
Автори: Запорожченко Б.С.(1), Холодов І.Г.(2), Колодій В.В.(1), Бондарець Д.А.(1), Роша Л.Г.(1)
(1) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(2) — Клінічний госпіталь ДПС України, м. Одеса, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Безпосередні результати комбінованого лікування хворих на плоскоклітинний рак голови та шиї з використанням внутрішньоартеріальної хіміотерапії
Автори: Думанський Ю.В., Ласачко П.С., Нікулін Р.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексное лечение холангиоцеллюлярного рака, осложненного механической желтухой
Автори: Тищенко А.М., Авдосьев Ю.В., Брицкая Н.Н., Лаврентьева О.Ю.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическая анатомия инфра- и супраренального отделов нижней полой вены
Автори: Русин В.И., Корсак В.В., Бойко С.А., Попович Я.М.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Мікробний пейзаж гнійних осередків у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи та при розвитку сепсису
Автори: Трибушной О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гострі низхідні медіастиніти у хворих із флегмонами шиї
Автори: Шапринський В.О., Кривецький В.Ф., Сулейманова В.Г., Мітюк Б.О., Hаср Закі Наджіб
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування сучасних технологій у лікуванні хворих із декомпенсованою формою варикозної хвороби нижніх кінцівок
Автори: Кохан Р.C., Гощинський В.Б., Пятничка О.З.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Симультанные лапароскопические лифтинговые операции при сочетанной патологии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза у больных c сердечно-легочной патологией
Автори: Запорожченко Б.С., Колодий В.В., Горбунов А.А., Запорожченко М.Б., Бондарец Д.А., Холодов И.Г.
Одесский областной медицинский центр,
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасна структура пошкоджень  при політравмі в потерпілих на тлі ожиріння
Автори: Хіміч С.Д.(2), Чемерис О.М.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность эндоваскулярной лазерной коагуляции разной мощности излучения у больных варикозной болезнью вен нижних конечностей
Автори: Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е., Синяченко О.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Осложнения продольной гастропликации: методы профилактики и способы коррекции
Автори: Милица К.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив комплексної терапії на віддалені результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи
Автори: Бєлінська В.О.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати хірургічного лікування хронічного панкреатиту та кіст підшлункової залози з огляду на їх морфологічний стан на час операції
Автори: Шевченко Б.Ф., Бабій О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Індивідуальний вибір хірургічної тактики при лікуванні хронічного панкреатиту та псевдокіст підшлункової залози
Автори: Горбунов А.А., Запорожченко Б.С., Муравйов П.Т., Колодій В.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Панкреатоплевральні нориці: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування
Автори: Кутовий О.Б.(1), Снісар А.В.(2), Пелех В.А.(2), Стрижений В.Г.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування механічної жовтяниці  на тлі жовчнокам’яної хвороби
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Мамчур Д.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості клініки закритої травми живота в постраждалих з одночасним пошкодженням головного мозку
Автори: Чайка В.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Адсорбционно-реологические свойства крови при варикозной болезни в процессе хирургических методов лечения
Автори: Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные аспекты профилактики травмы мочеточника при гинекологических операциях и хирургические методы ее коррекции
Автори: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Фуксзон А.С.(2), Слободянюк Е.Н.(2), Мех В.А.(2)
(1) — Центр хирургии и урологии Endostep, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Ультраміні-перкутанна лазерна нефролітотрипсія та екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в лікуванні хворих на нефролітіаз
Автори: Савенков В.І.(1), Мальцев А.В.(2), Левченко Д.А.(2)
(1) — Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала», м. Харків, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности пролонгированного дренирования верхних мочевых путей в общей концепции послеоперационной терапии пациентов со сложными камнями мочеточника
Автори: Стецишин Р.В.(1), Рощин Ю.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, КУЗ «Областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала», г. Харьков, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Анатомія та фізіологія лімфатичної системи органів черевної порожнини та заочеревинного простору у дітей (огляд літератури)
Автори: Юдін О.І., Веселий С.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии
Автори: Воробей А.В.(1), Шулейко А.Ч.(1), Вижинис Е.И.(1), Попель Г.А.(1), Шкурин С.В.(2), Чака Д.В.(2)
(1) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Минская областная клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця