Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 1 (24) 2014

Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом
Автори: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Поліморфізм гена CYP2c9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця
Автори: Малярчук І.В. - ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»; Горовенко Н.Г. - НМАПО імені П.Л. Шупика; Крикунов О.А., Бабочкіна А.Р. - ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН», м. Київ, Україна
Рубрики: Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань
Автори: Крючина Є.А. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози імені В.С. Земскова, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Hepatic Artery Thrombosis: Related Risk Factors after Liver Transplantation
Автори: Abbasov P.A. - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань
Автори: Сабадош Р.В. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Контузія легень у постраждалих із політравмою
Автори: Трутяк І.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита
Автори: Васильев А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Розподіл напружень у системі «фіксатор — кістка» при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами
Автори: Копчак А.В., Кріщук М.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія, Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом
Автори: Кондратенко П.Г., Натрус Л.В., Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів
Автори: Леонов В.В., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас - Сумський державний університет; Медичний інститут, м. Суми, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту
Автори: Матвійчук Б.О., Квіт А.Д. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра хірургії й ендоскопії ФПДО
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции
Автори: Стукало А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони
Автори: Делій В.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита
Автори: Ширшов И.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений
Автори: Каминский И.В., Чемоданов Е.Б. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью
Автори: Денисенко В.Л. - УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница», г. Витебск, Республика Беларусь; Гаин Ю.М. - ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки
Автори: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія, Хірургія, Фтизіатрія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли
Автори: Оразов М.Р. - НИИ медицинских проблем семьи Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения
Автори: Кондратенко П.Г., Раденко Е.Е., Жариков С.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан
Автори: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Mасюк Ю.І., Присяжнюк В.В., Босий О.А. - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией
Автори: Баринов Э.Ф., Кравченко А.Н., Твердохлеб Т.А., Балыкина А.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії
Автори: Дзюбановський І.Я., Романюк Т.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы)
Автори: Дубина С.А., Зенин О.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Шевченко Є.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», факультет післядипломної освіти, м. Кривий Ріг, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації
Автори: Василюк С.М., Ткачук О.С. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Острый аппендицит у беременных (научный обзор)
Автори: Хацко В.В., Греджев Ф.А., Пархоменко А.В., Потапов В.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця