Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Вісник асоціації психіатрів України" (04) 2013

1-я Украинская конференция по когнитивно-поведенческой терапии в Киеве
Автори: Пилягина Г.Я. - Профессор кафедры детской, социальной и судебной психиатрии НМАПО им. П.Л. Шупика; Ястреб Ю.Э. - психолог
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивно-поведенческая психотерапия в дискурсе украинской ментальности
Автори: Пономаренко Л.П. - Доцент кафедры психологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие когнитивно-поведенческой парадигмы. Традиции, тенденции, инновации
Автори: Ковпак Д.В., к.м.н. - Доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, сопредседатель секции КПТ РПА, г. Санкт-Петербург, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Об обучении когнитивно-повенденческой терапии в Украине
Автори: Карачевский А.Б. - Доцент кафедры детской, социальной и судебной психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів: модель розуміння, терапії та емпіричні докази ефективності
Автори: Романчук О.І. - Голова правління, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Mindfulness и Acceptance and Commitment Therapy — направления третьей волны когнитивно-поведенческой терапии
Автори: Нойфельд В. - Частнопрактикующий психотерапевт, г. Берлин, Германия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Интеграция семейной системной и когнитивно-бихевиоральной психотерапии в лечении больных с хронифицированными формами тревожных расстройств
Автори: Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. - Московский НИИ психиатрии, Московский городской психолого-педагогический университет, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Схема-терапія: модель роботи з часткою «зранена внутрішня дитина» в осіб, які зазнали хронічного скривдження та занедбання в дитинстві
Автори: Романчук О.І. - Голова правління, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Ситуация сложного жизненного выбора как психотравма: когнитивная модель и подходы к терапии
Автори: Бурдин М.В. - Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Алгоритм применения экспозиционных интервенций
Автори: Радюк О.М., к.м.н., доцент - Белорусский государственный университет, г. Минск
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Пустое усилие как мишень когнитивного вмешательства
Автори: Бурно А.М. - к.м.н., доцент, кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, г. Москва, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Походження і корекція агресивності особистості у теорії та практиці когнітивно-поведінкової терапії
Автори: Томчук С.М. - к.психол.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Стан когнітивних функцій, сну та рівень тривожності у хворих на артеріальну гіпертензію, які зазнали електромагнітного випромінювання
Автори: Потаскалова В.С. - к.м.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивно-поведенческая психотерапия больных с расстройствами шизофренического спектра
Автори: Еричев А.Н. - Ведущий научный сотрудник отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, соруководитель секции когнитивно-поведенческой психотерапии Российской психотерапевтической ассоциации, доцент кафедры психотерапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия; Коцюбинский А.П. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця