Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Здоров`я дитини" 2 (45) 2013

Острый лейкоз у детей
Автори: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.! Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Оцінка стану судинної стінки та функції ендотелію  в дітей, хворих на системний червоний вовчак
Автори: Бережний В.В., Марушко Є.Ю., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії № 2
Рубрики: Ревматологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль α-дефензинів 1–3 у формуванні антимікробного захисту в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, викликаний бактеріями роду Haemophilus
Автори: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 3 Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей Донецької області
Автори: Климовицький Ф.В., НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, Поворознюк В.В., ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі
Автори: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Калініченко А.О., Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение препарата урсодеоксихолевой  кислоты при лечении дисфункций билиарного тракта у детей
Автори: Ярошевская Т.В., Сапа Н.Б., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение препарата Стоматофит А в комплексном лечении острого герпетического стоматита у детей 3–4 лет
Автори: Шпак C.B., Ковальчук В.В., Ходорчук И.В., ГУ «Институт стоматологии АМНУ», Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диспергируемая лекарственная  форма амоксициллина в лечении нетяжелых внебольничных пневмоний у детей
Автори: Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Гадецкая С.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід амбулаторного лікування піодермій у дітей раннього віку
Автори: Жданович О.І., Коломійченко Т.В., ДУ «ІПАГ НАМН України», Коханов І.В., НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості функціонального стану  серцево-судинної системи у дітей із целіакією
Автори: Омельченко О.В., Кафедра педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету
Рубрики: Гастроентерологія, Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей
Автори: Щербатюк Н.Ю., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Цистатин С — ранний маркер повреждения почек  у детей с сахарным диабетом 1-го типа
Автори: Сенаторова А.С., Харьковский национальный медицинский университет, Муратова Е.Г., Харьковская областная детская клиническая больница
Рубрики: Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рецепторная основа механизмов развития  локального воспаления слизистой оболочки  желудка у детей с хеликобактерной инфекцией
Автори: Герасименко О.Н., Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей
Автори: Крамарев С.А., Кафедра детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Інфекційні захворювання, Антибіотикотерапія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні тенденції в харчуванні дітей раннього віку (12–36 міс.): європейський та світовий досвід
Автори: Шадрін О.Г.1, Добрянський Д.О.2, Няньковський С.Л.2, Клименко В.А.3, Бєлоусова О.Ю.4, Івахненко О.С.2, 1 ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, 2 Кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 3 Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету, 4 Кафедра педіатричної гастроентерології і нутриціології ХМАПО
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дієтологія
Розділи: Керівництво
Хронічний шкірно-слизовий кандидоз як первинний імунодефіцит у дітей
Автори: Чернишова Л.І.1, Бондаренко А.В.1, Волоха А.П.1, Лапій Ф.І.1, Чернишов В.П.2, Мароді Л.3, 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, 3 Університет м. Дебрецен, Угорщина
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Случай острого лейкоза у ребенка раннего возраста
Автори: Богадельников И.В., Усова С.В., Дябина Т.А., Чветко С.Т., Вяльцева Ю.В., ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», Крымское республиканское учреждение «Детская инфекционная клиническая больница», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Аритмогенная дисплазия правого желудочка —  вариант первичной кардиомиопатии
Автори: Сухарева Г.Э.1, Садовой В.И.2, 1 ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней, 2 КРУ «КТМО «Университетская клиника», г. Симферополь
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сравнительная оценка различных методов  обезболивания пациентов после  хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника
Автори: Георгиянц М.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Волошин Н.И., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Туберозный склероз: обзор литературы  и собственное клиническое наблюдение
Автори: Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Хапченкова Д.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Карташова О.С., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром и феномен Вольфа — Паркинсона — Уайта у детей (обзор литературы)
Автори: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Паршин С.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Внезапная сердечная смерть у детей. Часть 2
Автори: Пшеничная Е.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль филаггрина в аллергологии детского возраста
Автори: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Павлик Е.В., Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции  патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов  и развитии воспаления. Часть 2. Протеины NLR семейства, участвующие в активации RIP2-ассоциированного пути возбуждения
Автори: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Condition of vascular wall and endothelial function in children with systemic lupus erythematosus
Автори: Berezhnyi V., Marushko Ie., P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Pediatrics №2
Рубрики: Ревматологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Age and Gender Peculiarities of Children’s Bone Mineral Density in Donetsk Region
Автори: F. V. Klymovytsky 2, V. V. Povoroznyuk 1, 1 D. F. Chebotarev Institute of Gerontology of UNAMS, 2 Research Institute of Traumatology and Orthopedics of M. Gorky Donetsk National Medical University
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The role of α-defensins 1-3 in the formation of antimicrobial protection in children with recurrent bronchitis caused by bacteria of the genus Haemophillus
Автори: G.O. Lezhenko1, O.E. Abaturov2, O.E. Pashkova1, L.I. Pantyushenko3, 1 Zaporizhzhya State Medical Univescity, 2 SI «Dnipropetrovsk Medical Academy», 3 Zaporizhzhya State Clinical Childrens Hospital
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Markers of unfavorable course of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage
Автори: G.S. Senatorova, L. M. Chernenko, A. O. Kalinichenko, Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No.1 and Neonatology
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Cystatin C - an early marker of renal damage in children with diabetes mellitus type 1
Автори: AS Senatorova, Kharkiv National Medical University, EG Muratova, Kharkiv Regional Children''s Hospital
Рубрики: Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
The receptor basis of the mechanism of development of local inflammation of the mucous membrane of the stomach in children with helicobacter pylori infection
Автори: Gerasymenko O.N., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Chronic mucocutaneus candidiasis as a primary immunodeficiency in children
Автори: Chernyshova L.I.1., Bondarenko A.V. 1, Volokha A.P.1, Lapiy F.I. 1, Chernyshov V.P.2, Marodi L.3, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, Kiev, Ukraine, 2 SІ “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology”, 3 University of Debrecen, Hungary
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
A Case of Acute Leukemia in a Baby
Автори: Bogadelnikov I.V., Usova S.V., Dyabina T.A., Chvetko S.T., Vyaltseva Y.V., Crimean Medical University named.after S.I.Georgievsky, Simferopol, Ukraine, Regional Childrens Hospital, Simferopol, Ukraine.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (arvd) as a variant of primary cardiomyopathy
Автори: Sukhareva G.E.*, Sadovoy V.I.**, *State Institution Crimean State Medical University named after S.I. Georgievsky, Paediatrics Department with the Course of Children Infectious Diseases (head of the department: prof. Lagunova N.V.), **Crimean State Institution KTMO University Clinic.
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
A Comparison of Two Types of Postoperative Pain Control After Scoliosis Surgery
Автори: Georgiyants M.A.*, Voloshyn M.I.**, * Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;** Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Tuberous sclerosis. Сlinical observation
Автори: Bordugova E.V, Konopko N.N.,Khapchenkova D.S.,Kartashova O.S.*, Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Department of Pediatrics of Faculty of Intership and Postgraduate, * State Institution " Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named by V.K. Gusak of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Donetsk, Ukraine
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
WPW syndrome and the phenomenon in children (review)
Автори: Nagornaya N.V., Pshenichnaya Ye. V., Parshin S.A., Donetsk National Medical University of M. Gorky
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Sudden cardiac death of children. Part 2
Автори: Pshenichnaya Y., Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Role of filaggrin in pediatric allergology
Автори: Volosovets O.P., Kryvopustov S.P., Pavlyk O.V., O.O. Bogomolets National Medical University
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Predictors of hearing impairment in premature newborns
Автори: O. Melnichuk, Kharkiv Municipal Perinatal Centre (Head doctor – S.M. Korovay).
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Homocysteine content in blood serum of adolescents with arterial hypertension.
Автори: M. A. Gonchar’, Kharkov National Medical University, N. V. Konovalova, Regional Children Clinical Hospital, Kharkov, Ukraine.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Influence of information technologies on adolescent health
Автори: Ieshchenko A.V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Autoimmune enteropathy in children:  review of literature and own supervision
Автори: Lymarenko M.P., *Logvynenko N.G., Mayorenko O.P., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine, *Municipal specialized house of child, Donetsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Modern trends in breastfeeding of infants and interaction features in the pair "mother-child"
Автори: I.S.Seman-Minko, Yu.M.Nechytaylo, O.H.Buryak, Bukovina State Medical University, Ukraine, Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Condition of adaptation mechanisms to the teaching load in high school students with different levels of professional readiness
Автори: G.N. Danilenko, Zh.V. Sotnikova-Meleshkina, O. Ya. Mikhalchuk, K.A. Stepanchenko, State Institution “Institution of Children and Adolescents Health Care National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця