Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Український журнал хірургії 1 (20) 2013

Морфологічна діагностика хвороби Крона
Автори: Русин В.І.1, Чобей С.М.1, Шкріба І.І.1, Токач Н.Г.2, Кобаль М.М.2, 1 Ужгородський національний університет, 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди
Автори: Дронов А.И., Насташенко И.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Швец Ю.П., Насташенко А.И., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение хронического панкреатита с протоковой гипертензией без протоковой дилатации
Автори: Клименко А.В., Клименко В.Н., Стешенко А.А., Туманский В.А., Коваленко И.С., Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Классификация повреждений удерживающего аппарата аноректума в хирургии рака прямой кишки
Автори: Бондарь Г.В.1, Башеев В.Х.1, Совпель О.В.2, 1 Донецкий областной противоопухолевый центр, 2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту
Автори: Чорномидз А.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация хирургического лечения перфоративной гастродуоденальной язвы
Автори: Лупальцов В.И., Хаджиев А.Ч., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения сердца при панкреонекрозе
Автори: Конькова М.В., Котлубей Е.В., Шаталов А.Д., Колесникова М.Б., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки
Автори: Колкін Я.Г., Хацко В.В., Шаталов О.Д., Кузьменко О.Є., Войтюк В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Бактеріальний чинник та шляхи оптимізації лікувальної програми у хворих на гострий апендицит
Автори: матвійчук б.о., квіт а.Д., Терлецький О.М., Тимочко М.І., Осінчук О.І., Луцишин В.І., Якубовська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію
Автори: Раденко Є.Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Автори: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічне лікування інфікованих виразок у хворих із синдромом діабетичної стопи
Автори: Василюк С.М., Кримець С.А., Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса
Автори: Нестеренко А.Н., Воробьева Т.И., Якубенко Е.Д., Колесникова Т.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией
Автори: Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Совпель И.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика острого панкреатита при операциях   на органах верхнего этажа брюшной полости
Автори: В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Спеціалізований флебологічний кабінет —   нова організаційна форма   з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок
Автори: Паламарчук В.І., Ходос В.А., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лазерная допплеровская флоуметрия   в динамике микроциркуляции у обожженных шахтеров в стадии ожогового шока
Автори: Солошенко В.В., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени
Автори: Хацко В.В.1, Шаталов А.Д.1, Пархоменко А.В.2, Потапов В.В.2, Фоминов В.М.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця