Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2012

Authors: Амалия Розенцвейг Маркус, Ян Пресс, Беер-Шевский университет, Израиль
Categories: Psychiatry
Authors: В.И. Харитонов, заведующий детским психоневрологическим отделением № 11 Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1; А.И. Кашин, генетик клиники «Евролаб»
Categories: Psychiatry
Authors: Є.В. Кришталь - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сексології та медичної психології ХМАПО
Categories: Psychiatry
Authors: А.Н. Алехин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Б.В. Иовлев, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург; Е.А. Трифонова, к.психол.н., доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Categories: Psychiatry
Authors: Е.Д. Хомская, доктор психологических наук, профессор МГУ, г. Москва, Россия
Categories: Psychiatry
Authors: М.М. Пустовойт, д.м.н. зі спеціальності «психіатрія», завідуючий кафедрою загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету; Ю.Я. Мединська, к.психол.н., доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, м. Львів
Categories: Psychiatry
Authors: И.П. Назаренко - психолог центра медико-социальной реабилитации Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1
Categories: Psychiatry
Authors: Н.Н. Доброва, психолог, К.Е. Зеленов, врач-психиатр, И.Ю. Коваленко, психолог, И.П. Назаренко, психолог, В.В. Терещенко, психолог
Categories: Psychiatry
Authors: І.А. Марценковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»; Н.В. Коваль, юридичний радник АПУ
Categories: Psychiatry
Authors: В.А. Тимошенко, голова Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор; В.А. Ященко, радник голови Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор
Categories: Psychiatry
Authors: А.Б. Карачевський - асистент кафедри психіатрії та наркології НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Psychiatry
Authors: Н.Н. Ковалевская - психолог пенитенциарной службы Киевского следственного изолятора
Categories: Psychiatry
Authors: О.Т. Разліванова - голова правління громадської організації «Комітет «За досконалу психіатрію»
Categories: Psychiatry
Authors: Т. Сас (Thomas Szasz) - почетный профессор психиатрии, Государственный университет Нью-Йорка, кафедра психиатрии, Сиракузы, штат Нью-Йорк, США
Categories: Psychiatry
Authors: С.Ф. Глузман - президент АПУ
Categories: Psychiatry
Authors: В.В. Васильев - глава Николаевского регионального отделения Ассоциации психиатров Украины
Categories: Psychiatry