Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Pain. Joints. Spine." 4 (04) 2011

Authors: Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Муц В.Я., Вдовіна О.А., ДУ «Інститут геронтології імені акад. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григор’єва Н.Н., ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Институт геронтологии НАМН Украины, Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Синяченко О.В., Петренко Е.А., Науменко Н.В., Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Быстрицкая М.А. ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», отдел клинической физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Дубецька Г.С., ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Коваленко В.М., Борткевич О.П., Рекалов Д.Г., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Балацкая Н.И., Поворознюк Вас.В., ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Козицкая С.В., ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», Международный остеоартрологический центр, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Поворознюк Вас.В., ДУ «Інститут геронтології НАМН України», відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Гюльназарова С.В., Кузнецова О.А., Трифонова Е.Б., Зельский И.А., ФГУ «Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Authors: Дедух Н.В., Заведующая лабораторией морфологии соединительной ткани ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», доктор биологических наук, профессор
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology