Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №2, 2023

Повернутися до номеру

Двобічний гоніт як дебют хвороби Крона у дитини: клінічний випадок

Автори: Іванова В.Г. (1, 2), Самойленко І.Г. (1), Полесова Т.Р. (1), Шишканова Н.В. (1, 2), Мірошниченко М.В. (1, 2), Дзюба О.О. (1, 2), Кривошеєва В.В. (1), Момот М.С. (1, 2)
(1) — Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради, м. Кропивницький, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Хвороба Крона — імуноопосередковане захворювання, що характеризується неспецифічним гранулематозним трансмуральним запаленням із сегментарним ураженням будь-якого відділу шлунково-кишкового тракту з формуванням позакишкових та системних ускладнень. Захворювання є складним, багатофакторним, триває протягом усього життя та впливає на фізичний і психологічний розвиток особистості. За сучасними уявленнями, на виникнення хвороби Крона впливають зовнішні фактори середовища на тлі генетичної схильності. Згідно з літературними даними, у більшості випадків пацієнти з хворобою Крона скаржаться на біль у животі, діарею, незрозумілу анемію, лихоманку, втрату маси тіла або затримку росту. Класична тріада: біль у животі, діарея та втрата маси тіла — зустрічається лише у 25 %. Позакишкові прояви: ураження шкіри, васкуліт, суглобовий синдром, афтозний стоматит або параанальне ураження (анальний свербіж, мацерації, тріщини, парапроктити, свищі) — можуть бути першими симптомами у 6–23 % випадків. Діагноз хвороби Крона у дітей встановлюється на підставі анамнестичних і клінічних даних, результатів спеціальних методів дослідження, що включають ендоскопічний, рентгенологічний, ультразвуковий, гістологічний методи, спіральну комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, а також імунологічні та генетичні маркери. Досягнення та підтримання ремісії можуть звести до мінімуму психологічні проблеми та поліпшити якість життя пацієнтів. Наведено клінічний випадок хвороби Крона, що був діагностований у 14-річної дитини, яка отримувала лікування з приводу ювенільного ідіопатичного олігоартриту з двох років та мала часті бактеріально-запальні захворювання. Відображені труднощі діагностичного пошуку, які зумовлені різноманітною симптоматикою та раннім дебютом. Лікування та клінічний моніторинг проводились згідно з міжнародними рекомендаціями Європейського товариства дитячої гастроентерології, гепатології та харчування (ESPGHAN) 2021 року. Автори акцентують увагу на необхідності динамічного клінічного моніторингу стану пацієнта, а також персоніфікованого підходу до лікування.

Crohn’s disease is an immune-mediated disease cha­racterized by nonspecific granulomatous transmural inflammation with segmental damage to any part of the gastrointestinal tract with the formation of extraintestinal and systemic complications. The disease is complex, multifactorial, which lasts throug­hout life and affects the physical and psychological development of the individual. According to modern ideas, the occurrence of Crohn’s disease is influenced by external environmental factors against the background of genetic predisposition. According to the literature, in most cases, patients with Crohn’s disease complain of abdominal pain, diarrhea, unexplained anemia, fever, weight loss, or growth retardation. The classic triad of abdominal pain, diarrhea and weight loss occurs in only 25 % cases. Extraintestinal manifestations such as skin lesions, vasculitis, joint syndrome, aphthous stomatitis or para-anal lesions (anal it­ching, macerations, fissures, paraproctitis, fistulas) may be the first symptoms in 6–23 % of cases. The diagnosis of Crohn’s disease in children is made on the basis of anamnestic and clinical data, the results of using special research methods, including endoscopic, radiological, ultrasound, histological, spiral computer tomo­graphy, magnetic resonance ima­ging, as well as immunological and genetic markers. Achieving and maintaining remission can minimize psychological problems and improve patients’ quality of life. A clinical case of Crohn’s disease is presented, which was diagnosed in a 14-year-old child who was treated for juvenile idio­pathic oligoarthritis since the age of two and had frequent bacterial and inflammatory diseases. The difficulties of diagnostic search are reflected, which are caused by various symptoms and early onset. Treatment and clinical monitoring were carried out in accordance with the international recommendations of the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepato­logy and Nutrition (ESPGHAN) 2021. The authors emphasize the need for dynamic clinical monitoring of the patient’s condition, as well as a personalized approach to treatment.


Ключові слова

хвороба Крона; позакишкові прояви; ювенільний ідіопатичний артрит; генно-інженерна біологічна терапія

Crohn’s disease; extraintestinal manifestations; juvenile idiopathic arthritis; genetic engineered biological therapy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. The Medical Management of Paediatric Crohn’s Disease: an –ECCO-ESPGHAN Guideline Update Patrick F. Van Rheenen, Marina Aloi, Amit Assa, Jiri Bronsky. Journal of Crohn’s and Colitis. 2021. Vol. 15. Iss. 2. Р. 171-194. doi:10.1093/ecco-jcc/jjaa161. 
 2. Levine A. ESPGHAN revised porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2021. Р. 795-806. doi: 10.1097/MPG.0000000000000239.
 3. Kuenzig E. Twenty-first century trends in the global epidemiology of pediatric-onset inflammatory bowel disease: Systematic review 2022. Gastroenterology.
 4. Ashton J.J., Cullen M., Afzal N.A., Coelho T., Batra A., Beattie R.M. Is the incidence of paediatric inflammatory bowel disease still increasing? Arch. Dis. Child. 2018. Vol. 103. Р. 1093-1094. doi: 10.1155/2020/1059025.
 5. Shin D., Park B.K., Seo J. Pulmonary Extraintestinal Manifestation of Crohn’s Disease Treated Successfully with Adalimumab. Korean J. Gastroenterol. 2018. Vol. 72(3). P. 141-145. doi: 10.4166/kjg.2018.72.3.141.
 6. Andersson J., Hofsli M., Jacobsen N. Corneal infi ltrates; a rare ocular manifestation in a patient with Crohn’s disease. Acta Ophthalmol. 2018. Vol. 96(8). P. 1041-1042. doi: 10.1111/aos.13799.
 7. Loos E., Lemkens P., Poorten V.V. Laryngeal Manifestations of Inflammatory Bowel Disease. J. Voice. 2019. Vol. 33(1). P. 1-6. doi: 10.1016/j.jvoice.2017.09.021.
 8. Wei H., Ouyang C., Peng D. Osteoporosis as an initial manifestation in a patient with Crohn’s disease: A case report. Exp. Ther. Med. 2018. Vol. 15(4). P. 3997-4000. doi: 10.3892/etm.2018.5910.
 9. Suk Lee Y., Kim N.H., Hyuk Son J. Type 2 Autoimmune Pancreatitis with Crohn’s Disease. Intern. Med. 2018. Vol. 57(20). P. 2957-2962. doi: 10.2169/internalmedicine.6041 20.
 10. Osada A., Yamada H., Takehara S. Gastrocnemius Myalgia as a Rare Initial Manifestation of Crohn’s Disease. Intern. Med. 2018. Vol. 57(14). P. 2001-2006. doi: 10.2169/internalmedicine.0327-17.
 11. Galvin S., Flint S.R., Toner M.E. et al. Oral lymphangiectasias and Crohn’s disease: two case reports. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2018. Vol. 126(1). P. 31-34. doi: 10.1016/j.oooo.2017.12.014.
 12. Доведені клінічні переваги при ревматичних захворюваннях. Van Dartel et al., 2013; Scott, 2014; Santos-Moreno, Sаnchez-Vanegas, 2019.
 13. Ashton J.J., Ennis S., Mark R. Beattie Early-onset paediatric inflammatory bowel disease. 2017. doi: 10.1016/S2352-4642(17) 30017-2.
 14. Jain A.G., Uddin M.F., Gllava I. A Rare Case of Crohn’s Di–sease Manifesting as a Large Liver Abscess. 2018. doi: 10.7759/cureus.3758.
 15. Levine A., Griffiths A., Markowitz J. Pediatric Modification of the Montreal Classification for Inflammatory Bowel Disease: The Paris Classification. Inflammatory Bowel Diseases. 2011 June 1. Vol. 17. Iss. 6. P. 1314-1321. doi: 10.1002/ibd.21493.
 16. Бойко Я.Є., Чернишов В.П. Ювенільний ідіопатичний артрит: монографія. 2017. С. 9-17, 167-171.
 17. Бельська О.А. Проблемні питання діагностики та лікування хвороби Крона у дітей. Київ, 2015.
 18. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України; Всеукраїнська асоціація гастроентерологов. 2015. С. 16.
 19. Пода О.А. Хвороба Крона у дітей: актуальні аспекти діагностики та лікування згідно з сучасними міжнародними рекомендаціям. Полтава, 2021.
 20. Wang H., Yang H., Shivalila C.S. One-Step Generation of Mice Carrying Mutations in Multiple Genes by CRISPR/Cad-Mediated Genome Engineering. 2013.
 21. Hugot J.P., Chamaillard M., Zouali H. Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility to Crohn’s disease. 2001.
 22. Duerr R.H., Taylor K.D., Brant S.R. A genome-wide association study identifies IL23R as an inflammatory bowel disease gene. 2006. 
 23. Vermeire S., Louis E., Carbonez A.; Belgian Group of Infliximab Expanded Access Program in Crohn’s Disease. Demographic and clinical parameters influencing the short-term outcome of anti-tumor necrosis factor (infliximab) treatment in Crohn’s disease. Am. J. Gastroenterol. 2002 Sep. 97(9). 2357-63. doi: 10.1111/j.1572-0241.2002.05991.x.

Повернутися до номеру