Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №2, 2023

Повернутися до номеру

Професор Анатолій Іванович Тріщинський — засновник української анестезіологічної школи (до 100-річчя з дня народження)

Автори: Бондар М.В., Лоскутов О.А., Марков Ю.І.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Сторінки пам'яті

Версія для друку


Резюме

Стаття присвячена 100-річчю з дня народження А.І. Тріщинського — видатного вченого та анестезіолога, суспільного діяча, засновника анестезіологічної служби в Україні, першого завідувача самостійної кафедри анестезіології та реаніматології (зараз анестезіології та інтенсивної терапії). Проаналізовано життєвий шлях і значення досягнень професора А.І. Тріщинського для сучасної вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії. У 1962 році А.І. Тріщинський захистив докторську дисертацію «Знеболювання та забезпечення безпеки операцій на відкритому серці з штучним кровообігом», яка стала суттєвим внеском не тільки в анестезіологію, але й у кардіохірургію. У 1967 році Анатолія Івановича призначають завідувачем щойно створеної самостійної кафедри анестезіології-реаніматології Київського інституту удосконалення лікарів, а в 1968 році він отримує вчене звання професора. З 1960 по 2006 рік він незмінний головний анестезіолог Міністерства охорони здоров’я України. У 1960 р. була створена секція лікарів-анестезіологів при Науковому товаристві хірургів м. Києва, а 1963 рік був ознаменований організацією самостійного Наукового товариства анестезіологів м. Києва і Київської області. У 1964 році з ініціативи А.І. Тріщинського на І конференції анестезіологів, що проходила 3–5 червня 1964 р. у Сімферополі, було створене наукове Товариство анестезіологів-реаніматологів України. Професора А.І. Тріщинського було обрано першим головою новоствореного наукового товариства. У 1966 році А.І. Тріщинський разом зі співробітниками майбутньої кафедри анестезіології-реаніматології брав активну участь в організації першого в Україні самостійного відділення реанімації, яке було відкрите 6 листопада 1966 року в багатопрофільній лікарні № 14 м. Києва (нині — Олександрівська міська клінічна лікарня). Це відділення тривалий час було основною клінічною базою кафедри й виконувало функції Республіканського реанімаційного центру. Заслуги професора А.І. Тріщинського визнані й міжнародною медичною громадськістю. Він був обраний членом низки закордонних медичних товариств і відзначений численними урядовими нагородами.

The article is devoted to the 100th anniversary from the birth of A.I. Trishchynskyi, an outstanding scientist and anesthesiologist, public figure, founder of the anesthesiology service in Ukraine, the first Head of the independent Department of Anesthesiology and Reanimatology (now Anesthesiology and Intensive Care). The life path and significance of the achievements of Professor A.I. Trishchynskyi for modern domestic anesthesiology and intensive care were analyzed in this article. In 1962, A.I. Trishchynskyi defended his doctoral dissertation “Pain relief and safety assurance during open-heart surgery with artificial circulation”, which made a significant contribution not only to anesthesiology but also to cardiac surgery. In 1967, Anatolii Ivanovych was appointed as the head of the newly founded independent department of anesthesiology-reanimatology at the Kyiv Institute for Advanced Medical Studies, and in 1968, he was given the title of Professor. From 1960 to 2006, he served as the chief anesthesiologist of the Ministry of Health of Ukraine. In 1960, a section of anesthesiologists was created within the Scientific Society of Surgeons in Kyiv, and in 1963, the independent Scientific Society of Anesthesiologists of Kyiv and Kyiv region was organized. In 1964, at the initiative of A.I. Trishchynskyi, the Scientific Society of Anesthesiologists-Reanimatologists of Ukraine was created at the First Conference of Anesthesiologists held in Simferopol on June 3–5, 1964. Professor A.I. Trishchynskyi was elected as the first Chairman of the newly founded scientific society. In 1966, A.I. Trishchynskyi, together with the future staff of the Department of Anesthesiology-Reanimatology, actively participated in the organization of the first independent intensive care unit in Ukraine, which was opened on November 6, 1966, at the multiprofile Hospital 14 in Kyiv (now Oleksandrivska City Clinical Hospital). This department served as the main clinical base of the department for a long time and performed the functions of the Republican Reanimation Center. Professor A.I. Trishchynskyi’s contributions were recognized by the international medical community. He was elected as a member of several foreign medical societies and received numerous government awards.


Ключові слова

А.І. Тріщинський; видатний вчений та анестезіолог; анестезіологія

A.I. Trishchynskyi; outstanding scientist and anesthesiologist; anesthesiology


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Пам’яті професора Тріщинського Анатолія Івановича. Медик столиці. Квітень, 2009. № 53(74).
  2. Тріщинський А.І., Шлапак І.П., Грандо О.А., Тверський М.Н. Основні етапи розвитку анестезіології в Україні. Матеріали 2 Національного конгресу (VII з’їзду ) анестезіологів України, 24–27 вересня 1996 р., м. Харків. Київ: Вища школа, 1996. С. 3-5.
  3. Лоскутов О.А., Бондар М.В., Марков Ю.І., Болюк М.В., Єфименко Р.А. Сторінки історії анестезіології України (присвячується 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). Київ: МВЦ Медінформ, 2018. 155 с. 
  4. Тріщинський А.І., Бондар М.В., Грандо О.А., Шлапак І.П. Історія кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. 1997. 1. 2-8.

Повернутися до номеру