Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №2, 2023

Повернутися до номеру

Особливості болю у пацієнтів з вогнепальними пораненнями залежно від локалізації поранення на етапах лікування

Автори: Кучин Ю.Л. (1), Горошко В.Р. (2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Частота вогнепальних поранень під час Антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил становить 54–70 %. Проблемі лікування болю у пацієнтів з вогнепальними пораненнями необхідно приділяти більше уваги, адже близько 70 % мають негативні результати лікування, що призводить до хронізації болю. Хронічний біль, у свою чергу, пов’язаний з цілою низкою взаємообтяжуючих факторів — це може стати причиною розвитку вкрай тяжких віддалених наслідків. Особливості болю у цієї категорії пацієнтів вивчені недостатньо. З урахуванням наступності і послідовності чітке та якісне лікування болю необхідне на всіх етапах лікування.

The incidence of gunshot wounds during the Anti-Terrorist Operation/Joint Force Operation is 54–70 %. More attention should be paid to the problem of pain treatment in patients with gunshot wounds, because about 70 % have negative treatment outcomes, which leads to pain chronicity. Chronic pain, in turn, is associated with several mutually aggravating factors — this can lead to the development of extremely serious long-term consequences. The features of pain in this category of patients have not been sufficiently studied. Taking into account continuity and consistency, clear and high-quality pain control is necessary at all stages of treatment.


Ключові слова

біль; вогнепальні поранення; етапи лікування

pain; gunshot wounds; stages of treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Волошин П.В., Марута Н.О. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні. Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 1. С. 10-18.
 2. Кожина А.М., Гайчук Л.М. Психоосвітні заходи в умовах гібридної війни. Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 1. С. 124.
 3. Колядко С.П. Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями. Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24. Вип. 1. С. 64-68.
 4. Кучин Ю.Л. Мультимодальне знеболення пацієнтів з поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.30. Харків, 2015. 40 с.
 5. Маркова М.В. Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми. Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26. Вип. 1. С. 78-82.
 6. Страфун С.С., Борзих Н.О., Лакша А.А., Борзих О.В., Шипунов В.Г., Ярмолюк Ю.О. Структура та ступінь тяжкості бойових травм верхніх кінцівок. Літопис травматології та ортопедії. 2016. № 1–2. С. 111-115.
 7. Хоменко І.П., Герасименко О.С., Єнін Р.В., Галушка А.М., Казмірчук А.П. Особливості хірургічного лікування вогнепальних поранень живота. Клінічна хірургія. 2018. № 9. С. 71-74. DOI: 10,26779/2522-1396.2018.09.71.7.
 8. Turner C., Stockinger Z., Gurney J. Combat surgical workload in Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. J. Trauma Acute Care Surg. 2017. Vol. 83. Р. 77-83. https://doi.org/ 10,1097/ta.0000000000001496.
 9. Miller K., Benns M., Bozeman M., Franklin G., Harbrecht B., Nash N., et al. Operative Management of Thoracic Gunshot Wounds: More Aggressive Treatment Has Been Required over Time. Am Surg. 2019. Vol. 85. Р. 1205-1208. https://doi.org/ 10,1177/000313481908501123. 
 10. Tеng E.J. Efficacy of posttraumatic stress disorder treatment for comorbid panic disorder: a critical review and future directions for treatment research. Clin. Psycho Sci. Pract. 2016. P. 68-84.
 11. Wilkerson R.G., Lemon C., Falcone R.E. Blast Injuries. Relias formerly AHC Media [Internet]. 2016 May 1 [cited 2017 Feb 19]. Available from: https://www.ahcmedia.com/articles/137658-blast-injuries.

Повернутися до номеру