Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Інфузійно-трансфузійна терапія як важливий елемент анестезіологічної тактики у поранених з геморагічним шоком

Автори: Рабощук О.В. (1), Хитрий Г.П. (1), Мошківський В.М. (1), Ходаківський М.А. (2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Геморагічний шок незмінно залишається основною причиною загибелі поранених у всіх війнах та військових конфліктах. Ключова роль у сучасній анестезіологічній тактиці щодо поранених з геморагічним шоком відводиться стратегії збалансованої інфузійно-трансфузійної терапії. Ця стратегія полягає в обмеженні інфузії кристалоїдів та колоїдів і максимально ранній трансфузії препаратів крові пораненому з масивною крововтратою. На сьогодні основним варіантом гемотрансфузії як у цивільних закладах охорони здоров’я, так і в медичних закладах Збройних сил України є використання так званої компонентної гемотрансфузійної терапії, тобто переливання пораненому компонентів крові — еритроцитарних компонентів крові та плазми свіжозамороженої. Ця методика є абсолютно обґрунтованою для планових хірургічних і соматичних хворих, але має ряд вагомих недоліків при лікуванні поранених із масивною крововтратою. Крім того, проведення гемотрансфузії в умовах бойових дій, катастроф і надзвичайних ситуацій висуває додаткові логістичні (швидка доступність) та безпекові (ризик помилок при суміщенні груп крові) вимоги до трансфузійних середовищ. Тому особливої актуальності набуває проблематика альтернативних, щодо компонентної терапії, варіантів трансфузійної терапії при лікуванні геморагічного шоку.

Hemorrhagic shock remains the main cause of death of the wounded in all wars and military conflicts. A key aspect in modern anesthetic strategy for the wounded with hemorrhagic shock is the strategy of a balanced infusion therapy. It consists in restricting the infusion of crystalloids and colloids and the earliest possible transfusion of blood products to a wounded person with massive hemorrhage. Currently, the main option for blood transfusion both in civilian health care facilities and in medical facilities of the Armed Forces of Ukraine is the use of the so-called component blood transfusion therapy, i.e. transfusion of packed red blood cells and fresh-frozen plasma. This approach is absolutely justified for elective surgical and somatic patients, but has a number of significant disadvantages in the treatment of wounded with massive he­morrhage. In addition, blood transfusion in the conditions of hostilities, disasters and emergency situations has additional logistical (quick availability) and safety (risk of errors when combining blood groups) requirements for blood preparations. Therefore, the issue of alternative, relative to component therapy, variants of transfusion therapy in the treatment of hemorrhagic shock becomes especially relevant.


Ключові слова

геморагічний шок; масивна крововтрата; гемотрансфузія; препарати крові; цільна кров

hemorrhagic shock; massive blood loss; blood transfusion; blood preparations; whole blood


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Deaton T.G., Auten J.D., Betzold R., Butler F.K. Jr, Byrne T., Cap A.P., Donham B., et al. Fluid Resuscitation in Tactical Combat Casualty Care. TCCC Guidelines Change 21-01. 4 November 2021. J. Spec. Oper. Med. 2021 Winter. 21(4). 126-137. doi: 10.55460/JYLU-4OZ8. PMID: 34969143.
 2. Mizobata Y. Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic patients and its effects on trauma surgery. J. Intensive Care. 2017. 5. 4. https://doi.org/10.1186/s40560-016-0197-5.
 3. Niles S.E., McLaughlin D.F., et al. Increased mortality associated with the early coagulopathy of trauma in combat casualties. J. Trauma. 2008. 64. 1459-1463.
 4. Kushimoto S., Kudo D. & Kawazoe Y. Acute traumatic coagulopathy and trauma-induced coagulopathy: an overview. J. Intensive Care. 2017. 5. 6. https://doi.org/10.1186/s40560-016-0196-6.
 5. Vernon T., Morgan M., Morrison C. Bad blood: A coagulopathy associated with trauma and massive transfusion review. Acute Med. Surg. 2019. Mar 27. 6(3). 215-222. doi: 10.1002/ams2.402. PMID: 31304022; PMCID: PMC6603326.
 6. Marshall Bahr, Andrew P. Cap, Devin Dishong, Mark H. Yazer, Practical Considerations for a Military Whole Blood Program. Military Medicine. Vol. 185. Issue 7-8. July-August 2020. P. e1032-e1038. https://doi.org/10.1093/milmed/usz466.
 7. Meyer D.E., Vincent L.E., Fox E.E., O’Keeffe T., Inaba K., Bulger E., Holcomb J.B., Cotton B.A. Every minute counts: Time to delivery of initial massive transfusion cooler and its impact on mortali–ty. J. Trauma Acute Care Surg. 2017. 83(1). 19-24. 
 8. Neal M.D., Hoffman M.K., Cuschieri J., Minei J.P., –Maier R.V., Harbrecht B.G., et al. Crystalloid to packed red blood cell transfusion ratio in the massively transfused patient: when a little goes a long way. J. Trauma Acute Care Surg. 2012 Apr. 72(4). 892-8. doi: 10.1097/TA.0b013e31823d84a7. PMID: 22491601; PMCID: PMC3347772.
 9. Duchesne J.C., Heaney J., Guidry C., McSwain N. Jr, Mea–de P., Cohen M., et al. Diluting the benefits of hemostatic resuscitation: a multi-institutional analysis. J. Trauma Acute Care Surg. 2013 Jul. 75(1). 76-82. doi: 10.1097/TA.0b013e3182987df3. PMID: 23778442.
 10. Ley E.J., Clond M.A., Srour M.K., Barnajian M., Mirocha J., Margulies D.R., Salim A. Emergency department crystalloid resuscitation of 1.5 L or more is associated with increased mortality in elderly and nonelderly trauma patients. J. Trauma. 2011 Feb. 70(2). 398-400. doi: 10.1097/TA.0b013e318208f99b. PMID: 21307740.
 11. James D., Pennardt A.M. Trauma Care Principles. 2022 Apr 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2022 Jan. PMID: 31613537.
 12. Наказ МОЗ України № 1192 від 11.07.2022 «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі».
 13. Наказ МОЗ України № 418 від 05.03.2022 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування протоколу масивної трансфузії компонентів крові постраждалим на етапах евакуації».
 14. Spinella P.C., Cap A.P. Whole blood: back to the future. Curr. Opin. Hematol. 2016 Nov. 23(6). 536-542. doi: 10.1097/MOH.0000000000000284. PMID: 27607444.
 15. Тymchenko А.S., Pavlyuk R.P., Мyronenko G.А. Універсальна кров та її компоненти: за і проти. Klinicheskaia khirurgiia. 2017. 12. 73-75.
 16. Ssentongo A.E., Ssentongo P., Heilbrunn E., Laufenberg Puopolo L., Chinchilli V.M., Oh J., Hazelton J. Whole blood versus component therapy for haemostatic resuscitation of major bleeding: a protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2021 Oct 4. 11(10). e043967. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043967. PMID: 34607857; PMCID: PMC8491282.
 17. Kauvar D.S., Holcomb J.B., Norris G.C., Hess J.R. Fresh whole blood transfusion: a controversial military practice. J. Trauma. 2006 Jul. 61(1). 181-4. doi: 10.1097/01.ta.0000222671.84335.64. PMID: 16832268.
 18. Глумчер Ф.С. Застосування свіжої цільної крові для ресусцитації при масивній крововтраті. Pain, Anaesthesia & Intensive Care. 2017. (78). 7-16. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103024.
 19. Sparrow R.L. Red Blood Cell Storage Duration and Trauma. Transfusion Medicine Reviews. 2015. 29(2). 120-126. doi: 10.1016/j.tmrv.2014.09.007.
 20. Yang J.C., Xu C.X., Sun Y., Dang Q.L., Li L., Xu Y.G., Song Y.J., Yan H. Balanced ratio of plasma to packed red blood cells improves outcomes in massive transfusion: A large multicenter study. Exp. Ther. Med. 2015 Jul. 10(1). 37-42. doi: 10.3892/etm.2015.2461. Epub 2015 Apr 30. PMID: 26170909; PMCID: PMC4486907.
 21. Davenport R.A., Brohi K. Coagulopathy in trauma patients: importance of thrombocyte function? Curr. Opin. Anaesthesiol. 2009 Apr. 22(2). 261-6. doi: 10.1097/ACO.0b013e328325a6d9. PMID: 19390252.
 22. Aubron C., Flint A.W.J., Ozier Y., McQuilten Z. Platelet sto–rage duration and its clinical and transfusion outcomes: a systematic review. Crit. Care. 2018 Aug 5. 22(1). 185. doi: 10.1186/s13054-018-2114-x. PMID: 30077181; PMCID: PMC6091146.
 23. Gurney J.M., Staudt A.M., Del Junco D.J., Shackelford S.A., Mann-Salinas E.A., Cap A.P., Spinella P.C., Martin M.J. Whole blood at the tip of the spear: A retrospective cohort analysis of warm fresh whole blood resuscitation versus component therapy in severely injured combat casualties. Surgery. 2022 Feb. 171(2). 518-525. doi: 10.1016/j.surg.2021.05.051. Epub 2021 Jul 10. PMID: 34253322.
 24. Kristoffersen E.K., Apelseth T.O. Platelet functionality in cold-stored whole blood. ISBT Science Series. 2019. 14(3). 308-314. doi: 10.1111/voxs.12501.
 25. Basu D., Kulkarni R. Overview of blood components and their preparation. Indian J. Anaesth. 2014 Sep. 58(5). 529-37. doi: 10.4103/0019-5049.144647. PMID: 25535413; PMCID: PMC4260297.
 26. Mohr R., Martinowitz U., Lavee J., et al. The hemostatic effect of transfusing fresh whole blood versus platelet concentrates after cardiac operations. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1988. 96. 530-534. 
 27. Huish S., Green L., Kempster C., Smethurst P., Wiltshire M., Prajapati C., Allen E., Cardigan R. A comparison of platelet function in cold-stored whole blood and platelet concentrates. Transfusion. 2021 Nov. 61(11). 3224-3235. doi: 10.1111/trf.16657. Epub 2021 Oct 8. PMID: 34622949.
 28. Apelseth T.O., Kristoffersen E.K., Kvalheim V.L., et al. Transfusion with Cold Stored Platelets in Patients Undergoing Complex Cardiothoracic Surgery with Cardiopulmonary Bypass Circulation: Effect on Bleeding and Thromboembolic Risk. Available at https://aabb.confex.com/aabb/ 2017/meetingapp.cgi/Paper/2121.
 29. Cap A.P., Beckett A., Benov A., Borgman M., Chen J., Corley J.B., Doughty H., et al. Whole Blood Transfusion. Mil. Med. 2018 Sep 1. 183(suppl_2). 44-51. doi: 10.1093/milmed/usy120. PMID: 30189061.
 30. Crowe E., DeSantis S.M., Bonnette A., Jansen J.O., Yamal J., Holcomb J.B., Wang H.E. Whole blood transfusion versus component therapy in trauma resuscitation: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Emergency Physicians Open. 2020. doi: 10.1002/emp2.12089.
 31. Shackelford S.A., del Junco D.J., Powell-Dunford N., Mazuchowski E.L., Howard J.T., Kotwal R.S., et al. Association of Prehospital Blood Product Transfusion During Medical Evacuation of Combat Casualties in Afghanistan With Acute and 30-Day Survival. JAMA. 2017. 318(16). 1581. doi: 10.1001/jama.2017.15097 10.1001/jama.2017.15097.
 32. Hanna M., Knittel J., Gillihan J. The Use of Whole Blood Transfusion in Trauma. Curr. Anesthesiol. Rep. 2022. 12. 234-239. https://doi.org/10.1007/s40140-021-00514-w.
 33. Hazelton J.P., Cannon J.W., Zatorski C., Roman J.S., Moore S.A., Young A.J., et al. Cold-stored whole blood: A better me–thod of trauma resuscitation? J. Trauma Acute Care Surg. 2019 Nov. 87(5). 1035-1041. doi: 10.1097/TA.0000000000002471. PMID: 31389912. 
 34. Bjerkvig C.K., Strandenes G., Hervig T., Sunde G.A., Apel–seth T.O. Prehospital Whole Blood Transfusion Programs in Norway. Transfus. Med. Hemother. 2021 Oct 22. 48(6). 324-331. doi: 10.1159/000519676. PMID: 35082563; PMCID: PMC8739851.
 35.  Levin D., Zur M., Shinar E., Moshe T., Tsur A.M., Nad–ler R., Yazer M.H., et al. Low-Titer Group O Whole-Blood Resuscitation in the Prehospital Setting in Israel: Review of the First 2.5 Years’ Experience. Transfus. Med. Hemother. 2021 Oct 6. 48(6). 342-349. doi: 10.1159/000519623. PMID: 35082565; PMCID: PMC8740175.
 36. Chandler J.G., Chin T.L., Wohlauer M.V. Direct blood transfusions. J. Vasc. Surg. 2012 Oct. 56(4). 1173-7. doi: 10.1016/j.jvs.2012.04.072. Epub 2012 Aug 25. PMID: 22925733; PMCID: PMC4065715.
 37. Seghatchian J., Samama M.M. Massive transfusion: an overview of the main characteristics and potential risks associated with substances used for correction of a coagulopathy. Transfus. Apher. Sci. 2012 Oct. 47(2). 235-43. doi: 10.1016/j.transci.2012.06.001. Epub 2012 Jul 5. PMID: 22770808.
 38. Spinella P.C., Perkins J.G., Grathwohl K.W., Beekley A.C., Holcomb J.B. Warm fresh whole blood is independently associated with improved survival for patients with combat-related traumatic injuries. J. Trauma. 2009 Apr. 66(4 Suppl). S69-76. doi: 10.1097/TA.0b013e31819d85fb. PMID: 19359973; PMCID: PMC3126655.
 39. Nessen S.C., Eastridge B.J., Cronk D., Craig R.M., Berséus O., Ellison R., et al. Fresh whole blood use by forward surgical teams in Afghanistan is associated with improved survival compared to component therapy without platelets. Transfusion. 2013 Jan. 53 Suppl 1. 107S-113S. doi: 10.1111/trf.12044. PMID: 23301962.
 40. Gaddy M., Fickling A., Hannick V.C., Shackelford S.A. Use of Walking Blood Bank at Point of Injury During Combat Operations: A Case Report. J. Spec. Oper. Med. 2021 Winter. 21(4). 94-98. doi: 10.55460/V05K-FKXN. PMID: 34969135.
 41. Spinella P.C., Perkins J.G., Grathwohl K.W., Repine T., Beekley A.C., Sebesta J., et al. 31st Combat Support Hospital Research Working Group. Risks associated with fresh whole blood and red blood cell transfusions in a combat support hospital. Crit. Care Med. 2007 Nov. 35(11). 2576-81. doi: 10.1097/01.CCM.0000285996.65226.A9. Erratum in: Crit. Care Med. 2008 Apr. 36(4). 1396. PMID: 17828033.
 42. Youssef L.A., Spitalnik S.L. Transfusion-related immunomodulation. Current Opinion in Hematology. 2017. 24(6). 551-557. doi:10.1097/moh.0000000000000376.

Повернутися до номеру