Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Траншейна стопа та інші незамерзаючі холодові травми (огляд літератури)

Автори: O.V. Kravets, V.V. Yekhalov, N.V. Trofimov, V.A. Sedinkin, D.A. Martynenko
Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Незамерзаюча холодова травма — це загальний термін, що включає траншейну й імерсійну стопу та характеризується пошкодженням м’яких тканин, нервів і судин дистальних відділів кінцівок внаслідок тривалого перебування (зазвичай два-три дні або довше) у вологих, холодних (але не заморожуючих: зазвичай від 0 до 15 °C) умовах. Синдром траншейної стопи вражає насамперед військових, рибалок, сільськогосподарських працівників, мандрівників та інші верстви населення. У воєнний час кількість таких локальних холодових травм збільшується в декілька разів. На жаль, у віт­чизняних медичних розробках цій проблемі практично не приділено належної уваги. На основі даних зарубіжних літературних джерел та власного клінічного досвіду автори спромоглися висвітлити основні закономірності патогенезу й клініки цього патологічного стану з обґрунтуванням лікувальної тактики та профілактичних заходів.

Non-freezing cold injury is a general term that includes trench foot and immersion foot and is charac­terized by damage to the soft tissues, nerves, and vessels of the distal extremities as a result of long stay (usually two to three days or longer) in wet, cold (but not freezing: typically 0 to 15 °C) conditions. Trench foot syndrome primarily affects military personnel, fishermen, agricultural workers, travelers, and other segments of the population. In wartime, the number of such local cold injuries increases several times. Unfortunately, in domestic medical developments, this problem is practically not given due attention. Based on data from foreign literary sources and their own clinical experience, the authors were able to highlight the main patterns of pathogenesis and clinical picture of this pathological condition with justification of treatment tactic and preventive measures.


Ключові слова

локальна холодова травма; траншейна стопа; імерсійна стопа; патогенез; лікування

local cold injury; trench foot; immersion foot; pathogenesis; treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kadian A., Saini S., Khanna R. Frostbite: A Conundrum in High Altitudes. Current Topics on Military Medicine. 2020. doi: 10.5772/intechopen.96286.
 2. Єхалов В.В., Кравець О.В., Горбунцов В.В., Пилипенко О.В. Історичний нарис проблеми локальної холодової травми. XI Міжнародна науково-практична конференція “Actual problems of learning and teaching methods”, 6–9 грудня 2002 р., Відень, Австрія.
 3. Козинец Г.П., Васильчук Ю.М., Назаренко В.Н. и др. Повышение эффективности консервативного и оперативного лечения поверхностных и глубоких отморожений. Хірургія України. 2011. 3. 32-34.
 4. Zafren K. Non-freezing cold water (trench foot) and warm water immersion. Up to Date. 2022 Nov. Available from: https://www.uptodate.com/contents/nonfreezing-cold-water-trench-foot-and-warm-water-immersion-injuries.
 5. Christiansen S. What Is Trench Foot? Foot Health. 2021 Dec 4. Available from: https://www.verywellhealth.com/trench-foot-symptoms-causes-diagnosis-and-treatment-5076319.
 6. Delgado С. How to recognize and treat trench foot — the deadly condition that claimed thousands of lives in WWI. Business Insider India. 2022 Mar 10. Available from: https://www.insider.com/guides/health/conditions-symptoms/trench-foot.
 7. Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар М.В., Поляруш В.В., Корольова Н.Д., Подолян В.М., Малик С.Л., Кривець–ка Н.В. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій. Київ: Медицина, 2015. 368 с.
 8. Wayne T.F., DeBakey M.E. Cold Injury, Ground Type. Office of the Surgeon General of the Army, Washington: U.S. G.P.O. 1958. 570 p.
 9. Bush J.S., Lofgran T., Watson S. Trench Foot. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29493986.
 10. Gorjanc J., Morrison S.A., McDonnell A.C., Mekjavic I.B. Koroška 8000 Himalayan expedition: digit responses to cold stress following ascent to Broadpeak (Pakistan, 8051 m). European Journal of Applied Physiology. 2018. 118(8). 1589-1597. doi: 10.1007/s00421-018-3890-3.
 11. Візір В.А., Заіка І.В. Захворювання, викликані дією на організм термічних факторів (тепла та холоду): навчально-методичний посібник. Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. 67 с.
 12. Kulling P. et al. Hypotermi Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten. Stockholm: Socialstyrelsen, 2015. 138 p.
 13. Заруцький Я.Л., Запорожан В.М., Білий В.Я., Денисенко В.М. та ін. Воєнно-польова хірургія: підручник. Одеса: ОНМедУ, 2016. 416 с.
 14. Iqbal A., Jan A., Quraishi A., Islam N., Raheem A., Rashid A. Efficacy of Leeching in Frostbite. Clinical Dermatology. 2019. 4(4). 1-9. doi: 10.23880/cdoaj-16000190.
 15. Roberts A. Synopsis of Causation. Cold Injury. Ministry of Defence, 2008. 24 p.
 16. Løseth S., Bågenholm A., Torbergsen T., Stålberg E. Peri–pheral neuropathy due to severe hypothermia. Сlinical Neurofisiology. 2013. 124(5). 1019-1024. doi: 10.1016/j.clinph.2012.11.002.
 17. Шейко В.Д., Панасенко С.І., Челішвілі А.Л. Хірургія надзвичайних ситуацій: навчальний посібник. Полтава: УМСА, 2019. 210-212.
 18. Єхалов В.В., Кравець О.В., Фесенко О.В. Патофізіологія серцево-судинної системи при загальному переохолодженні організму (літературно-науковий огляд). SWorld Journal. 2022. 11(3). 59-75. doi: 10.30888/2663-5712.2022-11-03-091.
 19. Кравець О.В., Єхалов В.В., Седінкін В.А. Оптимізоване життєзабезпечення при ненавмисному загальному переохолодженні організму (науково-літературний огляд). Медицина невідкладних станів. 2022. 18(1). 12-20. doi: 10.22141/2224-0586. 18.1.2022.1453.
 20. Anand P., Privitera R., Yiangou Y., Donatien P., Birch R., Misra P. Trench Foot or Non-Freezing Cold Injury As a Painful Vaso-Neuropathy: Clinical and Skin Biopsy Assessments. Frontiers in Neurology. 2017. 8. 514. doi: 10.3389/fneur.2017.00514.
 21. Єхалов В.В., Кравець О.В., Кріштафор Д.А. Фактори, що сприяють гострому випадковому переохолодженню організму (літературний огляд). Медицина невідкладних станів. 2022. 18(6). 7-14. doi: 10.22141/2224-0586.18.6.2022.1514.
 22. Дзяк Л.А., Єхалов В.В., Клигуненко О.М., Лященко О.В., Седінкін В.А., Станін Д.М. та ін. Механічна асфіксія. Дніпро: ЛІРА, 2019. 79-80.
 23. White J.C. Vascular and neurological lesions in shipwreck survivors. New England Journal of Medicine. 1943. 228. 211.
 24. Laden G.D., Pardee G., O’Rielli G. Cold injury to a diver’s hand after 90-minute immersion in water at 6 degrees Celsius. Aviation Space and Environmental Medicine. 2007. 78. 523.
 25. Heil K., Thomas R., Robertson G. еt al. Freezing and non-freezing coldweather injuries: a systematic review. British Medical Bulletin. 2016. 117(1). 79-93. doi: 10.1093/bmb/ldw001.
 26. Hall A., Sexton J., Lynch B. et al. Frostbite and Immersion Foot Care. Military Medicine. 2018. 183(2). 168-171. doi: 10.1093/milmed/usy085.
 27. Vale T.A., Symmonds M., Polydefkis M. et al. Chronic non-freezing cold injury results in neuropathic pain due to a sensory neuro–pathy. Brain. 2017. 140(1). 2557-2569. doi: 10.1093/brain/awx215.
 28. Forbes K.E., Foster P. An unusual case of an immersion hand presentation in a military signaller operating in the jungle in Belize. Journal of the Royal Army Medical Corps. 2017. 163(6). 422-424. doi: 10.1136/jramc-2017-000811.
 29. O’Donnell F.L., Taubman S.B. Update: cold weather injuries, active and reserve components. U.S. Armed Forces, July 2011 — June 2016. MSMR. 2016. 23(10). 12-20.
 30. Kant K.S., Agarwal A., Suri T., Gupta N., Verma I. Trench foot: a relatively rare condition in tropical countries — a case report. Tropical Doctor. 2014. 44(2). 119-121. doi: 10.1177/0049475514521803.
 31. Lukavetskyj O.V., Varyvoda E.S., Stoyanovsky I.V., Che–merys O.M. Frostbite. Guidelines for Dentistry Students. Lviv, 2019. 10-13.
 32. Захараш М.П., Кучер Н.Д., Пойда А.И. и др. Хирургия: учебник для студ. высш. мед. учебн. заведений. Под ред. М.П. Захараша. Винница: Нова Книга, 2014. 556-557.
 33. Imray C.H., Richards P., Greaves J., Castellani J.W. Nonfreezing cold-induced injuries. Journal of the Royal Army Medical Corps. 2011. 157. 79-84.
 34. Максим’як М.В., Андрейчук А.В. Траншейна стопа — сезонне відлуння війни. Abstracts of the 90 th Scientific Conference of Students and Young Scientists with International Participation “Innovations in Medicine and Pharmacy”. Івано-Франківськ, 2021. 46-47.
 35. Бондарь С.О., Гут Т.М., Гут Р.П. Гігієна та епідеміологія в системі військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій: підручник. Київ: ВСВ «Медицина», 2018. 344 с.

Повернутися до номеру