Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 12, №4, 2022

Повернутися до номеру

Менеджмент остеопорозу в умовах воєнного стану: досвід Українського центру остеопорозу та виклики війни

Автори: Григор’єва Н.В., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Російська агресія критично вплинула на систему надання медичної допомоги хворим в Україні загалом і пацієнтам з остеопорозом та його ускладненнями зокрема. Руйнування медичних закладів, обмежений доступ у наданні екстреної та планової медичної допомоги, збільшення навантаження на деякі заклади охорони здоров’я у зв’язку зі значною кількістю біженців та переселенців — лише частина проблем, що постали перед українською медичною спільнотою. Метою роботи був аналіз особливостей надання діагностичної та консультативної допомоги в Українському науково-медичному центрі проблем остеопорозу (м. Київ) в умовах воєнного стану задля визначення основних викликів, пов’язаних з воєнною агресією, та можливостей їх усунення. Матеріали та методи. При ретроспективному аналізі даних оцінена робота Центру за 2019–2022 роки залежно від місяця й року спостереження, віку та статі обстежених, типу надання консультативної допомоги (онлайн чи офлайн). Результати. Проведений аналіз засвідчив зменшення процедур двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА) та консультацій різних фахівців з початку запровадження воєнного стану в Україні. Відновлення роботи Центру, незважаючи на складнощі, пов’язані з логістичними та іншими причинами, відбулось вже через 2 тижні у форматі онлайн та через 1,5 міс. після початку воєнного стану офлайн. Незважаючи на зменшення кількості проведених процедур ДРА (на 84,3 % у квітні та 24,7 % у травні 2022 року порівняно з показниками 2019 року) та офлайн-консультацій (на 93,6 % у березні, 66 % у квітні та 11,2 % у травні 2022 року порівняно з показниками 2019 року) протягом воєнного стану робота Центру характеризується впровадженням онлайн-консультацій, частка яких у перші місяці після російського вторгнення становила 66–100 % від усіх консультацій. Висновки. Налагоджена робота з використанням телемедицини дозволяє зберегти надання медичної допомоги хворим з остеопорозом та його ускладненнями на належному рівні, незважаючи на виклики, пов’язані з воєнним станом.

Background. Russian aggression has had a critical impact on the provision of medical care to the patients in Ukraine, in general, and to the patients with osteoporosis and its complications, in particular. Destruction of hospitals, limited access to emergency and planned medical care, and increased workload on some hospitals due to a significant number of refugees and internally displaced persons are only some of the problems faced by the Ukrainian medical community. The purpose of the study was to analyze the peculiarities of providing diagnostic and advisory care at the Ukrainian Scientific and Medical Center of Osteoporosis (Kyiv) during martial law in order to determine the main challenges associated with military aggression and the possibilities of their elimination. Materials and me­thods. In a retrospective analysis of the data, the Center’s activity during 2019–2022 was evaluated depending on the month and year of the observation, the age and gender of the examinees, and type of the patients’ visit (on-line or off-line). Results. The analysis confirmed the decrease in dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) procedures and consultations of various specialists from the beginning of martial law in Ukraine. The resumption of the Center’s work, despite difficulties related to logistical and other reasons, took place after 2 weeks in the on-line format and in 1.5 months after the start of martial law (off-line). Despite the decrease in the number of DXA procedures (by 84.3 % in April and 24.7 % in May 2022 compared to the indices in the same months in 2019) and off-line consultations (by 93.6 % in March, 66 % in April, and 11.2 % in May 2022 compared to the indices of 2019) during the martial law, the Center’s work was characterized by the implementation of on-line consultations, the share of which in the first months after the russian invasion was 66–100 % of all consultations. Conclusions. Well-established work using teleme­dicine allows maintaining the provision of medical care to the patients with osteoporosis and its complications at an appropriate level despite the challenges associa­ted with martial law.


Ключові слова

остеопороз; воєнний стан; війна; двохенергетична рентгенівська абсорбціометрія; лікування

osteoporosis; martial law; war; dual-energy X-ray absorptiometry; treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kanis J.A., Norton N., Harvey N.C. et al. SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe. Arch. Osteoporos. 2021 Jun 2. 16(1). 82. doi: 10.1007/s11657-020-00871-9. PMID: 34080059; PMCID: PMC8172408.
 2. Kanis J.A., Cooper C., Rizzoli R., Reginster J.Y.; Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis (ESCEO) and the Committees of Scientific Advisors and National Societies of the International Osteoporosis Foundation (IOF). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2019 Jan. 30(1). 3-44. doi: 10.1007/s00198-018-4704-5. Epub 2018 Oct 15. Erratum in: Osteoporos Int. 2020 Jan. 31(1). 209. Erratum in: Osteoporos Int. 2020 Apr. 31(4). 801. PMID: 30324412; PMCID: PMC7026233.
 3. 2022 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Prevention-Treatment-GIOP-Guideline-Summary.pdf.
 4. Watts N.B., Adler R.A., Bilezikian J.P. et al. Osteoporosis in Men: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012 June 1. 97(6). 1802-1822. doi: 10.1210/jc.2011-3045.
 5. Pepe J., Agosti P., Cipriani C. et al.; Reposi investigators. Underdiagnosis and undertreatment of osteoporotic patients admitted in internal medicine wards in Italy between 2010 and 2016 (the REPOSI Register). Endocrine. 2021 Feb. 71(2). 484-493. doi: 10.1007/s12020-020-02553-5. Epub 2021 Jan 12. PMID: 33433894.
 6. Miller P.D. Underdiagnoses and Undertreatment of Osteoporosis: The Battle to Be Won. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2016. 101(3). 852-859. doi: 10.1210/jc.2015-3156.
 7. McCloskey E.V., Harvey N.C., Johansson H. et al. Global impact of COVID-19 on non-communicable disease management: descriptive analysis of access to FRAX fracture risk online tool for prevention of osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2021 Jan. 32(1). 39-46. doi: 10.1007/s00198-020-05542-6. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33057738; PMCID: PMC7556595.
 8. Joint Guidance on Osteoporosis Management in the Era of COVID-19 from the ASBMR, AACE, Endocrine Society, ECTS & NOF. https://www.asbmr.org/about/statement-detail/joint-guidance-on-osteoporosis-management-covid-19.
 9. Torres-Naranjo F., De la Peña-Rodríguez P., López-Cervantes R.E. et al. Joint position statement on management of patient with osteoporosis during COVID-19 contingency from the AMMOM, CONAMEGER, FELAEN, FEMECOG, FEMECOT, and ICAAFYD. Arch. Osteoporos. 2021 Jan 25. 16(1). 18. doi: 10.1007/s11657-020-00869-3. PMID: 33495916; PMCID: PMC7833891.
 10. UKRInform. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3611869-zagarbniki-zrujnuvali-144-zakladi-ohoroni-zdorova-se-ponad-950-poskodzeni-moz.html.
 11. WHO Ukraine crisis response: October 2022 bulletin. Режим доступу: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6172-45937-67543.
 12. CTF map of Best Practice. Режим доступу: https://www.osteoporosis.foundation/node/1609.
 13. Климовицький Ф.В. Лікування хворих на остеопороз в умовах війни. Біль. Суглоби. Хребет. 2022. № 3. С. 87-88.
 14. Кожем’яка М., Чорний В., Дац Д., Масленніков С. Особливості діагностики остеопорозу за умов воєнного стану. Біль. Суглоби. Хребет. 2022. № 3. С. 88.

Повернутися до номеру